Maand: augustus 2021

Zondag 5 september

Zondag 5 september

Het verhaal van Noach en de ark is te lezen als een verhaal van herschepping. Na een ellendige tijd, kan het leven weer opbloeien. De regenboog is het symbool voor Gods eeuwige verbond, niet alleen met de mensen, maar met al wat op aarde leeft. Tegelijkertijd toont de verteller zelf dat hij zich bewust is dat het kwaad zelf met geen zondvloed weg te wassen valt. Nog altijd lijden mensen door de vloek van Noach over Cham. En ook al weten wij dat overstromingen geen straf van God zijn, dergelijke rampen komen wel degelijk voor en de zeespiegel blijft stijgen.
Dit is de laatste dienst in de zomerserie ‘Noach en de ark’.

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Zondag 29 augustus

Zondag 29 augustus

‘Stel dat je een drugsverslaafde bent. Of een illegale vreemdeling’. Zo moet het ongeveer zijn overgekomen, als Jezus zijn toehoorders vraagt zich in te leven in een herder. Of in een vrouw! Stel je voor. We lezen Lucas 15: 1-10. De Farizeeën moeten ervan kotsen, staat er letterlijk. Maar Jezus spreekt over blijdschap, ook over blij zijn met die ander. Die zo anders is. Valt hier voor ons nog iets te leren? Of weten we dit allemaal wel?!

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Zondag 22 augustus

Zondag 22 augustus

De duif is het symbool geworden van het leven op aarde in vrede. Voor Noach is zij de verkenner, die terugkeerde toen zij, zoals het er zo mooi staat in de vertaling van 1951, ‘geen rustplaats vond voor het hol van haar voet’. Maar anders dan de raaf, die alleen maar wat heen en weer kan fladderen, is de duif in staat na haar tweede vlucht aan Noach een vers olijfblad te brengen, teken van levensruimte voor allen in de ark. Als zij van haar derde vlucht niet terugkeert, weet Noach het zeker: de ramp is voorbij. Weg met die lockdown. Het is tijd om de ark te verlaten.

In deze dienst zal de heilige doop worden bediend aan Blanca Zwagemaker, dochter van Jacob Zwagemaker en Martina Botturi, geboren op 11 juni 2021 in Los Angeles (VS)

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Zondag 15 augustus

Zondag 15 augustus

Het hele verhaal over Noach, de zondvloed en de ark, komt voort uit een menselijke fantasie. Zou het kunnen? Een keer helemaal opnieuw beginnen met deze oude wereld. Stel, we maken een keer helemaal schoon schip. Dit verlangen ligt ten grondslag aan revoluties, staatsgrepen, bekeringen en radicale vernieuwingen.
Keer op keer zal blijken dat we onszelf meenemen, inclusief onze fouten. Wat is dan een schone lei?

We vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer.
Wilt u thuis meevieren? Zet u dan een glaasje wijn of druivensap en een schaaltje met een stukje brood op tafel, samen met een brandende kaars.

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Zondag 8 augustus

Zondag 8 augustus

Het verhaal van Noach, de zondvloed en de ark heeft, letterlijk genomen, een wrange ondertoon vanwege het besluit van de teleurgestelde schepper om het werk dat zijn eigen handen zo liefdevol hebben gemaakt te vernietigen. Er zijn mensen die ook de coronaramp in die zin als een straf van God hebben willen zien. Maar als we de betekenis van deze mythe, want dat is het, tot ons laten doordringen, zien we dat alle aandacht uitgaat naar de man die in Gods ogen genade vindt en die samen met de zijnen creatief aan de slag gaat, omwille van redding voor mens en dier.
Dit is de eerste van een zomerserie van vier diensten over ‘Noach en de ark’.
In deze dienst is de wijkgemeente Morgenster bij ons te gast.

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer