Maand: november 2021

Zondag 28 november, eerste advent

Zondag 28 november, eerste advent

Op deze eerste zondag van advent lezen we uit drie lezingen die gaan over God die komt. Maar wat betekent het voor ons vandaag de dag? Kunnen we gaan wachten met onze armen over elkaar omdat God alles komt oplossen? Als we de ellende in de wereld zien, op het nieuws en in de krant, dan kunnen we soms moedeloos worden. Komt God dan echt om alles weer goed te maken? Om licht te brengen in het donker? En kan God ons dan laten weten wanneer dat is?
Wegens ziekte van Renate zal Heleen Weimar haar dienst leiden.

Lees meer
Voleindingszondag 21 november

Voleindingszondag 21 november

De eerste serie lezingen over de vruchten van de Geest loopt vandaag uit op de hoop, die glanzende vrucht die wij ontvangen en door mogen geven. Wat mogen wij hopen voor onszelf, voor onze geliefde doden en voor de generaties na ons? En waar is deze hoop op gegrond?
In deze dienst noemen we de namen van gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn en steken een kaars voor hen aan. Daarna vieren we, in verbondenheid met gelovigen en zoekenden van alle tijden en plaatsen, de Maaltijd van de Heer.

Lees meer
Zondag 14 november

Zondag 14 november

Er zijn meerdere Nieuwtestamentische brieven waarin goedheid wordt verbonden aan het christelijke leven. Spreken over het goede kan een riskante exercitie zijn. Want je kunt ook mensen uitsluiten omdat ze het in jouw ogen niet goed doen. Hoe verhoudt ‘goedheid’ zich tot christen-zijn?

Lees meer