Ook dit najaar is de Augustinus Academie weer actief. Op vier maandagavonden in september en oktober gaan Marcel Poorthuis en Erik van Halsema met deelnemers in gesprek over de Bergrede.

De Bergrede heeft wereldwijd mensen als Gandhi, Tolstoi en Martin Luther King geïnspireerd en overschrijft de grenzen van kerken. Ook het Jodendom klinkt hier mee. Filosofen stellen kritische vragen: is de Bergrede wel realistisch? Hoe zit het met geweldloosheid als je kijkt naar de oorlog in Oekraïne? Van Halsema en Poorthuis gaan deze vragen niet uit de weg.

Augustinus
Uiteraard komt Augustinus aan het woord die ooit uitriep ‘Bekeer me! Maar nu nog niet!’. Later heeft de kerkvader talrijke preken over de Bergrede gehouden. Zie daarvoor bijvoorbeeld het boek ‘Het huis op de rots’, uitgegeven door Ambo in 2000. Marcel Poorthuis en Erik van Halsema denken in eerste instantie aan vier bijeenkomsten. Bij voldoende belangstelling komt er een vervolg. Poorthuis is als emeritus hoogleraar Interreligieuze dialoog verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Van Halsema is bijbelwetenschapper en de wijkpredikant van De Morgenster.

  • Data: maandag 11, 18 , 25 september en 2 oktober.
  • Tijdstip: 19.30- 21.15 uur
  • Locatie: Parochiegebouw de Drie Berken (in de tuin achter de Heilig Hartkerk), dr. P.J.H. Cuypersplein 5a in Hilversum
  • Aanmelden: bij het parochiesecretariaat: bij voorkeur via email secretariaat@hhartjoseph.nl
  • Materiaal wordt per e-mail verstrekt, wel een bijbel meenemen.

Deelname is kosteloos.