Best gemeentelid,
De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) gaat er vanaf januari 2024 anders uitzien. We hebben in de afgelopen jaren een ingrijpend proces met elkaar doorgemaakt, wat afgelopen juni geleid heeft tot een besluit. De invoering van die plannen begint in 2024. Vandaar dat wij dit proces ‘PgH2024’ noemen. Via deze brief willen wij u graag daarover bijpraten.

Drie gemeenschappen
De algemene kerkenraad heeft in juni besloten dat met ingang van 2024 er niet langer zes verschillende geloofsgemeenschappen binnen de PgH zijn. Onze krachten en middelen bundelen we samen in drie geloofsgemeenschappen. Dat is een grote stap.
De huidige geloofsgemeenschappen van Bethlehemkerk, De Morgenster en Regenboogkerk vormen per 1 januari a.s. één protestantse geloofsgemeenschap. Er zijn in oktober en november al drie gezamenlijke vieringen geweest met volle kerken. Heel inspirerend! Over de naamgeving wordt nog nagedacht. De tweede gemeenschap is de hervormde gemeenschap van de Grote Kerk. Vitamine G is de derde geloofsgemeenschap van de PgH. De leden van de Diependaalse Kerk wordt gevraagd om zich aan te sluiten bij één van de drie gemeenschappen.

Hoe kies ik mijn thuiskerk?
In de eerste helft van 2024 vragen wij u als gemeentelid om aan te geven bij welk van de nieuwe geloofsgemeenschappen u ingeschreven wenst te staan. U krijgt dan hiervoor een brief waarin staat hoe u dat kunt doen. Op de website van de PgH vindt u meer informatie over PgH2024. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat ons dat weten door een e-mail te sturen naar scriba@pknhilversum.nl.

Waarom doen we dit?
We ontkomen er niet aan: de christelijke gemeenschap in Nederland wordt kleiner, zo ook onze Protestantse gemeente te Hilversum. Met PgH2024 organiseren we ons op een manier die passend is bij onze huidige omvang. Zodat we energie houden voor onze missie: een vitale gemeente van Jezus Christus zijn in onze tijd. Daarbij willen we de verscheidenheid van onze gemeenschappen in stand houden. Dat vinden we belangrijk, niemand van ons heeft het alleenrecht op hoe we God zien. Samen zien we meer. En samen kunnen we meer betekenen voor de Hilversumse samenleving.

Vervolgstappen
In de eerste helft van 2024 nemen we met elkaar het besluit welke kerkgebouwen de thuiskerken worden van de drie geloofsgemeenschappen. Een belangrijk doel van PgH2024 is om energie vrij te maken voor nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld om de wens om een diaconaal huis te openen, samen met andere geloofsgemeenschappen.
Samen mogen we bouwen aan een vitale gemeente van Jezus Christus in Hilversum. Met het jaarthema vragen wij aan iedereen ‘Ga je mee?’ We wensen u een goede tijd van advent toe en een gezegende Kerst!

Jan de Leede en Ina Buist
preses en scriba van de algemene kerkenraad