In de vergadering van maandag 28 februari 2022 besprak de kerkenraad een zogenoemde ‘denkrichting’ van de Beleidsgroep PgH2025. De Beleidsgroep adviseert de kerkenraad over de inrichting van de Protestantse gemeente Hilversum in 2025.

Gedacht wordt aan een Protestantse gemeente Hilversum die bestaat uit een aantal kernen die worden gefaciliteerd door de Algemene kerkenraad. De kernen maken gebruik van de door de kerkenraad ter beschikking gestelde kerkgebouwen, personeel en budgetten.

Kernen kunnen gecentreerd zijn rond een visie op en beleving van vieren, dienen, leren en pastoraat. Zij representeren samen de veelkleurigheid van de protestantse kerk in Hilversum. Leden van de PgH kunnen uitdrukkelijk betrokken zijn bij meerdere kernen. Binnen deze structuur ontstaat ruimte voor initiatieven die passen bij nieuwe ontwikkelingen op maatschappelijk terrein en in het geloofsleven.

Leden van de Algemene kerkenraad toonden zich in verschillende mate enthousiast over de denkrichting. Een lichtere structuur met meer ruimte voor nieuwe projecten en experimenten is een goede stap. Wel werd al snel duidelijk dat een nadere beschrijving van de kernen eerst noodzakelijk is. Zowel wat betreft het samenbindende element van de verschillende kernen als in de praktische uitwerking ervan. Waar precies ligt het mandaat van een kern en waar begint het mandaat van de Algemene kerkenraad?

De Algemene kerkenraad geeft de volgende opdracht mee aan de Beleidsgroep PgH2025: beschrijf hoe de geloofskernen eruit komen te zien.

Met dit huiswerk gaat de Beleidsgroep aan de slag. In de komende vergadering van de Algemene kerkenraad van 25 april moeten de uitkomsten van het huiswerk op tafel liggen. Deze uitkomsten geven dan, samen met de resultaten van de consultatie van vorig jaar, richting aan de invulling van de speerpunten van het beleidsplan van de PgH, te weten: diaconie, kinderen en jongeren, missionaire gemeente, communicatie, verbondenheid alsook financiën en gebouwen.