Een engel is een gezondene van Godswege. Het is niet zomaar een boodschapper, maar de drager van het Godsgeheim dat stervelingen, levend in de wereld, gewaar kunnen worden. In de bijbel is dat meestal tot hun grote verrassing, soms tot hun schrik. Vaak is het in het onderbewustzijn van de droom dat de engelenboodschap tot hen doordringt. Het is een moment van verschijning, ‘epifanie’ waarin Maria de engel Gabriël hoort zeggen: “Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je”.

Een kerstnachtviering van Lessons & Carols​

Thema: De boodschap van de engel
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Marianne van Gilst en Peter Bras
Medewerking: De Cantorij onder leiding van Arno Rog
Collecten: Vrije diaconale wijkcollecte*
Ontvangst: Leden van sectie 4
Klik hier om de liturgie te downloaden

* Vrije diaconale wijkcollecte
In 1997 is het inloophuis ‘Wording’ opgericht door leden van verschillende kerken in Hilversum. Zij wilden daarmee gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om om te zien naar mensen die – om welke reden dan ook – aan de rand van de samenleving verkeren. Het inloophuis is sindsdien dagelijks geopend voor ieder die dak- of thuisloos is, of te kampen heeft met psychische- of verslavingsproblemen. Aan deze bezoekers wordt ook elk jaar een kerstdiner aangeboden, dat wisselend georganiseerd wordt door één van de kerken. Dit jaar is de beurt aan de Regenboogkerk. Op kerstavond collecteren wij voor dit diner. Wij hopen op uw gulle gave hiervoor!