De hoop was dat er een mooie nieuwe naam voor BeMoRe+ zou zijn. De stuurgroep had een prijsvraag uitgeschreven. In de vier kerkgebouwen, Bethlehemkerk, De Morgenster, Regenboogkerk en de Graankorrel, stonden kleurige dozen. De kinderen hadden de dozen mooi versierd en deze stonden uitnodigend te wachten op namenbriefjes. En die kwamen. Vele namen werden genoemd. De stuurgroep verzamelde alle suggesties en publiceerde ze.

Zowel de stuurgroep als de kleine kerkenraad, de opvolger van de stuurgroep, hebben zich op 18 april afzonderlijk gebogen over een kleine selectie. Helaas heeft dat niet tot een unanieme keus geleid. De kleine kerkenraad heeft de overgebleven namen voorgelegd aan de grote kerkenraad. Ook dit heeft niet tot een doorbraak geleid.

De nieuwe naam zal opnieuw op de agenda van de kleine kerkenraad staan. De kleine kerkenraad kiest voor een zorgvuldig proces en keus voor een breed gedragen naam.
Het streven is om uiterlijk op de BeMoRe+ startzondag het naambordje te kunnen onthullen.
Voor de tussenliggende periode zal de werknaam ‘Bemore+’ zijn. De plus staat voor de komst van leden uit de Graankorrel en de Diependaalse Kerk.