Op 11 juni promoveerde Wouter Sluis-Thiesscheffer, jeugdouderling van de Regenboogkerk, aan de Technische Universiteit van Eindhoven op zijn dissertatie getiteld ‘Framing Design Methods for Children’s Creativity’ (Vormgeving van ontwerpmethodes ten bate van de creativiteit van kinderen).

Wouter heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een methode die professionele ontwerpers in staat moet stellen samen met kinderen creatieve technische oplossingen te bedenken. Zijn uitgangspunt daarbij is dat kinderen hele originele inzichten kunnen hebben, die helaas vaak niet worden opgemerkt. Het komt erop aan echt te beluisteren wat kinderen zeggen en dat toe te passen op technische impasses. De dissertatie bevat voorbeelden waarin de creativiteit van kinderen wordt geïllustreerd.

Honderden Nederlandse en Amerikaanse kinderen hebben meegewerkt aan het onderzoek van Wouter, zodat hij concrete voorstellen kon doen voor methodes. Belangrijk is daarbij te letten op meervoudige invalshoeken in hun fantasie tijdens het knutselen en het doen van rollenspelen, ook bekend uit de ontwikkelingspsychologie.

Grappig was, hoe zoon Gerben en dochter Iris tijdens de schorsing demonstreerden hoe creatief kinderen kunnen zijn door enthousiast te gaan rondrennen en van de aula een speelplaats te maken. Wij feliciteren niet alleen Wouter, maar ook Esther en de kinderen van harte met de promotie van Wouter.

 Jurjen Zeilstra