Het motto van deze sobere Hemelvaartviering – niet in de open lucht maar in de Regenboogkerk met slechts enkele zangers – is ontleend aan Lied 663: ‘Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen’. Doordat we ook deze dag de doorgaande serie lezingen uit Exodus volgen krijgen we een spannend ensemble van lezingen: naast Exodus 20: 22-24 en de evangelielezing uit Lucas 24: 49-53 horen we enkele verzen met een oproep tot waakzaamheid uit de eerste brief van Petrus (5: 8-11).

Thema: Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen
Voorganger: Erik van Halsema
Ambtsdragers: Marianne van Gilst
Lezingen: Exodus 20: 18-24, 1 Petrus 5: 8-11, Lucas 24: 49-53
Liederen: Psalm 72: 1 en 6, Lied 661, Lied 310: 1, Lied 665, Lied 663, Lied 368f, Liedboek voor de Kerken 1973: Gezang 235
Muziek: Klaas de Haan, orgel
Collecten: Diaconie: NL 89 RABO 0373 7118 08 t.a.v. de wijkdiaconie van de Morgenster
Klik hier om de liturgie te downloaden

Kerkdienst online

U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd