Hemelvaartsdag vieren we gezamenlijk met de Morgenster in de Regenboogkerk.
Het is te koud en vochtig om de dienst buiten te houden.

We willen graag een hagepreek organiseren op een later tijdstip in meer zomerse omstandigheden.

Thema: ‘Zegenend naar boven
Voorganger: ds. Erik van Halsema
Ambtsdragers: Marlies Pestman en Eveline Bersma (Morgenster)
Lezingen: 2 Koningen 2: 1-14, Lucas 24: 49-53
Liederen: Lied 665, Psalm 47, Lied 694, Lied 661 en Gezang 235
Muziek: Ies Nijman, keyboard
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk** 
Ontvangst: Leden van sectie 4
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
*
Diaconie: Uw gift voor de diaconie kunt u storten op NL67 RABO 0373711816 ten name van de diaconie Regenboogkerk.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’. 

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.