De sprookjesachtige sfeer waarin mensen het kerstfeest graag beleven, komt niet uit de lucht vallen. Of juist wel? We doen er goed aan om niet, in onze ijver het geloof van romantiek te ontdoen, de wonderachtige aankleding van de geboorte van Christus te willen ontnuchteren. Bewust schetst immers Lucas een hemel vol engelen boven een veld vol herders. De wonderen zijn de wereld niet uit, we leren het om ze opnieuw te zien, met het kerstfeest.
In de dienst is een klein kerstspel met kinderen verwerkt.

Thema: Wonderen komen de wereld in
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Marianne van Gilst en Leen-Pieter Smit
Lezingen: Jesaja 52: 7-10, Hebreeën 1: 1-4 en Lucas 2: 1-20
Liederen: Lied 477: 1, 2 en 5, Lied 301c, Lied 487, Lied 455: 5 en 6, Lied 475: 1, 2 en 3, Lied 478: 1, 2 en 4 en Lied 481
Muziek: Ies Nijman, orgel; RPM; vier zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Kerstcollecte KiA werelddiaconaat*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 2
Kinderdienst: Kees Koopmans en Annet Bleumink-Houtman, zie het protocol kinderen 4-12 jaar
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: On the Morning of Christ's Nativity, William Blake 1809
Kinderoppas: Er is oppas aanwezig, graag vooraf aanmelden, zie het protocol kinderen 0-4 jaar
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*Kerstcollecte KiA: een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen.
Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!
U kunt uw gift overmaken op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk

**Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.

– De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden. Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij doelen      hieronder vermeld worden.
– Gemeenteleden die de diensten in de kerk bezoeken, kunnen de collecten voldoen bij het verlaten van de kerk in de daarvoor bestemde collectezakken bij de uitgang.
Voor de afhandeling van de collecten zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u in de wijkgids op pagina 23/24 en op onze website.

Reserveren
U kunt een plaats in de kerk reserveren via ‘Reservering kerkdienst‘. Het aantal toegestane kerkbezoekers is teruggebracht naar maximaal 30 personen. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan,
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan.

Om u op weg te helpen bij het reserveren van een plaats in een kerkdienst staat er een instructiefilmpje op onze website. Dit is via de volgende linken te bekijken:
Instructievideo voor computer of tablet
Instructievideo voor smartphone
Heeft u moeite met reserveren of heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u. Hun gegevens staan achter in het wijkgidsje, waar u ook kunt vinden in welke sectie u woont.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.