Eén van de gelukkigen die een koninklijke onderscheiding mocht ontvangen in de week van 27 april was Wil Drenth-Oorebeek.
Loco Burgemeester Karin Walters heeft haar maandag 26 april telefonisch laten weten dat zij benoemd was tot ‘Lid in de orde van Oranje-Nassau’.
Vanwege corona vond de uitreiking van het lintje plaats op 29 april in de tuin van de dochter van Wil die de medaille bij haar moeder op mocht spelden, in bijzijn van Jurjen en Adrienne Zeilstra, die de aanvraag in gang hadden gezet.

Karin Walters noemde Wil Drenth ‘een dame met het hart op de goede plaats en oog en inzet voor de medemens’. Zij zei: “U verdient het om openlijke waardering te krijgen voor al uw verdiensten. Gelet op uw jarenlange inzet kan worden gesteld dat u zich geruime tijd heeft ingespannen ten bate van de samenleving”. Ze noemde een aantal vrijwilligerstaken op die Wil, naast haar pastoraal werk voor de Regenboogkerk, verricht heeft:

  • U was jarenlang bestuurslid van het kerkelijk kinderkoor ‘Gloria’ en heeft de repetities en uitvoeringen begeleid.
  • U was vrijwilliger bij de Stichting Versa Welzijn en fungeerde wekelijks als begeleider van de knutselclub voor kinderen in het wijkcentrum.
  • U was diaken van de Protestantse gemeente Zuiderkerk / Regenboogkerk en verleende in deze hoedanigheid praktische steun aan uw medemensen binnen- en buiten de kerk. Ook nam u deel aan de lokale interkerkelijke projecten.
  • U bezoekt, onderhoudt het contact, en verzorgt hand-en-spandiensten voor dertien ouderen.
  • U fungeert als chauffeur en begeleider. U draagt de wekelijkse zorg voor het vervoer van een aantal gemeenteleden met een beperking. U brengt ze van het woonzorgcentrum naar de kerk en terug. Ook begeleidt u hen tijdens de dienst.
  • KWF kankerbestrijding kon 30 jaar lang op uw medewerking als collectant rekenen.

Ook Jurjen hield een toespraak, die u hier kunt lezen.
De wijkgemeente van de Regenboogkerk feliciteert Wil van harte met deze verdiende onderscheiding!