Na de gezamenlijke kerkdienst in de Morgenster van de BeMoRe-wijkgemeenten op zondag 14 januari was er een bijeenkomst voor de gemeenteleden om bijgepraat te worden door de stuurgroep en met elkaar vooruit te kijken naar wat we als geloofsgemeenschap willen.

De Stuurgroep gaf een korte toelichting op gezette- en nog te zetten stappen op weg naar één geloofsgemeenschap. Daarna konden de gemeenteleden creatief aan de slag gaan met de door de Stuurgroep geformuleerd vraag: ‘Wat zie je, wat beleef je, wat gebeurt er als je bij onze nieuwe geloofsgemeenschap (naar) binnen loopt?’ Ofwel: stel je een kerkgebouw voor, die voldoet aan jouw wensen, hoe ziet deze eruit? Gewapend met een grote flap,  tekenmateriaal, associatiekaarten (plaatjes met zeer uiteenlopende afbeeldingen) die vooraf door gemeenteleden waren uitgezocht en de vraag van de Stuurgroep, gingen we in groepjes van 10 aan de slag. De 8 groepjes, waarvan één groep met kinderen en jongeren, waren een goede mix van de 3 wijkgemeenten. Aan elkaar vertelden we waarom we hadden gekozen voor de betreffende associatiekaart en probeerden die uitleg in steekwoorden samen te vatten. Op een flap werden daarna op basis van steekwoorden de ‘droomkerken’ verbeeld in tekeningen, figuren en woorden. Na een half uur intensief met elkaar aan de slag te zijn geweest, konden de verschillende groepen aan elkaar vertellen waar deze droomkerken voor stonden. Bijzonder was om te zien hoe verschillend ieder groepje hun kerk creatief in beeld had gebracht, maar dat waar iedere kerk inhoudelijk voor stond, sterk met elkaar overeenkwam. Hieronder een opsomming van een aantal verbeeldingen en steekwoorden:

  • -Een kerkgebouw met open deuren en een dak waardoor zonlicht naar binnen stroomt; de geest in de vorm van een duif komt van boven; de kerk als open cirkel, waarbij het belangrijk is dat deze open blijft; de energie gaat naar binnen en naar buiten.
  • De bijbel staat centraal; geloof, hoop en liefde, veel muziek: de lofzang gaande houden. In het midden van het gebouw een hart met verschillende kleuren omdat we verschillend zijn; een getekende paraplu die staat voor geborgenheid; veel activiteiten; aantrekkelijk voor alle generaties; verbonden met natuur (groene kerk)
  • Kunst is belangrijk; naar buiten gaan, andere plekken bezoeken; alles in het teken van zingeving en verbinding;
  • Duidelijk herkenningsteken, logo; duidelijke grondslag (visie).

Het was een inspirerende ochtend en een leuke en creatieve manier om elkaar beter te leren kennen.
Met alle mooie woorden en tekeningen schrijft de stuurgroep van BeMoRe een concept visie en missie. Bij een volgende bijeenkomst mogen gemeenteleden hierop reageren. Iedere vier tot zes weken praat de stuurgroep gemeenteleden bij.