De stijging van de energiekosten geven aanleiding om het verbruik in de Regenboogkerk en besparingsmogelijkheden te onderzoeken. Mannes van der Burg heeft deze taak op zich genomen en is drukdoende om het verbruik in kaart te brengen. Dit is vrij complex en afhankelijk van verhuur en eigen gebruik van zalen. De komende periode wordt het elektriciteitsverbruik verder onderzocht.

Er zijn al goede stappen gezet want door een aanpassing in het besturingssysteem kan de temperatuur beter geregeld worden en dit geeft al een besparing van circa 15%. Hoewel de temperatuur in de kerkzaal iets lager is geworden wordt erop gelet dat het nog wel aangenaam blijft.

Het streven is dat we het energieverbruik onder controle krijgen, de kosten verder verlaagd kunnen worden en we op deze wijze ook een bijdrage kunnen geven aan het milieu.

We houden u op de hoogte van de verdere bevindingen.

Marco van der Lee