Zondag 6 maart 2022 werd in alle kerken van de PgH voor Oekraïne gecollecteerd. De opbrengst is nu bekend: er wordt €38.000 overgemaakt naar Kerk in Actie!

De gemeenteleden van de vijf wijkgemeenten hebben gezamenlijk €18.000 bijeengebracht. Het college van diakenen heeft daar bovenop nog €2000 gedoneerd en heeft de online binnengekomen donaties verdubbeld.
De kerkrentmeesters hebben de cash opbrengst van de collecte in de kerk verdubbeld.

Dat alles bij elkaar komt neer op een totaal van €38.000 dat vanuit de PGH naar Kerk in Actie wordt overgemaakt. Heel veel dank!