De opbrengst van de diaconale markt van 11 september was €2.323,– en is door diaken Renze Sleeking overhandigd aan Hans van Heesewijk, contactpersoon voor kerken bij de voedselbank Gooi en Vechtstreek.

Hij was op 11 september ook aanwezig op de markt om geïnteresseerden te vertellen over de voedselbank, hoe zij werken en welke ontwikkelingen er zijn waar te nemen. Het aantal cliënten van de voedselbank groeit elk jaar licht, maar tijdens corona was er sprake van een sterkere groei. De praktijk leert dat iedereen in een situatie terecht kan komen waarin de voedselbank een reddingsboei kan zijn. Daarom blijft de diaconie de voedselbank helpen.

Hans van Heesewijk heeft laten weten erg blij te zijn met de inzet van kerken. Na de overhandiging is het bedrag nog opgelopen tot €2.418,60 door nagekomen stortingen.