De kerk heeft Jezus Christus vaak exclusief voor zichzelf geclaimd en daardoor anderen in de kou laten staan. Maar wie de zegenende betekenis van de naam van Jezus beseft, ontdekt de inclusieve reddende macht van God, die zich uitstrekt naar alle mensen, ja naar heel Gods schepping. Dat mag voor ons een bemoediging zijn in deze tijd. Ook zonder de kerk is er redding in de naam van Jezus.

Thema: De zegen van de naam van Jezus Christus in de tijd
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Lily Fraanje
Lezingen: Numeri 6: 22-27, Handelingen 4: 8-12 en Lucas 2: 21
Liederen: Psalm 92: 1, 2, 7 en 8, Lied 301c, Lied 413, Lied 418, Lied 510: 1, 4 en 5, Lied 339a, Lied 511 en Lied 513
Muziek: Ies Nijman, orgel; vier zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 4
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*Diaconie PgH
U kunt uw gift overmaken op NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk.

**Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.

– De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
– Gemeenteleden die de diensten in de kerk bezoeken, kunnen de collecten voldoen bij het verlaten van de kerk in de daarvoor bestemde collectezakken bij de uitgang.
Voor de afhandeling van de collecten zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u in de wijkgids op pagina 23/24 en op onze website.

Vieringen alleen online
Het is helaas niet meer mogelijk om een plaats in de kerk te reserveren. Met ingang van 31 december worden de vieringen zonder publiek gehouden en kunt u alleen online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.