In het donker, wachtend op de komst van het licht, lezen we opstandingsverhalen uit het Oude Testament en zingen we liederen die daarover gaan.
Aansluitend maken we een rondgang langs de doopvont om onze doop te gedenken: we zijn met Christus gestorven en opgestaan.
Tenslotte wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht en mogen we het licht van Pasen aan elkaar doorgeven.

Thema: ‘Ik ben de opstanding en het leven’
Voorganger: Heleen Weimar en Christiaan Boers
Ambtsdragers: Marlies Pestman en Hans Mol
Lezingen: Genesis 2: 4b-7, 18-25, 1 Samuel 2: 1-10, Ezechiel 37: 1 -14, Jona 2: 1 – 11, Hosea 6: 1-6, Marcus 5: 21-33, Kolossenzen 2: 6-15, 1 Korintiërs 15: 1-7
Liederen: Lied 589, Eva’s lied 2-23, Lied 155, Lied 611: 1, 2 en 4, Lied 351: 1 en 2, Lied 342, Dienstboek 1: LG 66, Lied 593, Lied 600, Lied 608: 1 en 3
Muziek: Ies Nijman, orgel; cantorij onder leiding van Arno Rog
Ontvangst: Leden van sectie 8
Bijzonderheden: Afbeelding: Resurrection, Grady van den Bosch
Klik hier om de liturgie te downloaden

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.