Het gaat in deze dienst over twee soorten wegen: de koninklijke weg, waarover Jezus Jeruzalem binnenrijdt, geplaveid met mantels en takken, en de glibberige paden, waarvan sprake is in Psalm 73 en waar Henk Pietersma een schilderij bij maakte. Welke van die wegen voert naar de dood en welke leidt naar het leven? Dat is niet zo duidelijk als het op het eerste gezicht lijkt.

De kinderen houden een palmpaasoptocht.

Thema: Wie is Hij dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt?
Voorganger: ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Sophia Rebel en Marja van Tol 
Lezingen: Psalm 73 en Matteüs 21: 1-17
Liederen: Lied 440: 1, 3 en 4, Lied 281: 1-5, Psalm 73: 1 en 10, Het liefste lied van overzee 2-8: 3-6, Lied 553, Lied 535c, Lied 556: 1, 2 en 5
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Tree of Life*, Plaatselijke Kerk**, KIA - Terug in de tijd van de Bijbel***
Ontvangst: Leden van sectie 8
Kinderdienst: Wenda Bergsma
Koffieschenken: Theo en Janny van Doorn
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Ps. 73 - Glibberige wegen, H. Pietersma. Na de dienst wordt de expositie met werk van de schilder Henk Pietersma geopend. In de vespers in de Stille Week en in de Paaswake nemen schilderijen uit deze expositie een belangrijke plaats in.
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Tree of Life: In het noorden van Kameroen woedt al jaren een militair conflict. Veel mensen vluchtten weg en lieten huis en akker achter. Inmiddels keren ze voorzichtig terug. Het Tree of Life-trainingscentrum is ook in deze regio gevestigd en is wonderwel gespaard gebleven voor geweld. Het centrum traint mensen in een duurzame manier van landbouw, zodat gezinnen zelfstandig kunnen toewerken naar voedselzekerheid. De teruggekeerde vluchtelingen komen met niets en vinden een dor en droog stukje land terug. Het trainingscentrum helpt deze mensen door hen een startpakket aan te bieden: landbouwtraining, zaden en voedsel en eten en benodigdheden om de eerste tijd door te komen. Lees hier meer informatie.
De diaconie van de Regenboogkerk heeft al eens vaker gecollecteerd voor dit doel. We zijn blij dat Hedwig van Dijkhuizen ons in de dienst kort iets komt vertellen over deze collecte.
Maak uw bijdrage over op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Tree of Life’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** PaasChallenge – terug in de tijd van de Bijbel: Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in in de karakters uit het paasverhaal. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.
Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het kerkelijk jeugdwerk in het hele land. Doet u mee? Van harte aanbevolen! 
Uw gift kunt u overmaken op NL89 RABO 03737 22478 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘PaasChallenge’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.