Alle volken zijn omhuld met de sluier van de dood. Daarom staan zij elkaar naar het leven. Zo ziet de profeet Jesaja dat. Maar de belofte is dat God hen eens de vrede zal leren.
Heeft Johannes hieraan gedacht toen hij een motief maakte van de linnen doeken in het graf van Christus? De obsessie van mensen met het materiële wacht op een geestelijke ontsluiering. “Houd me niet vast,” zei Jezus. “Ik heb de Heer gezien!” zei Maria.

Thema: God neemt de grauwsluier weg
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Marianne van Gilst en Michael de Jong
Lezingen: Jesaja 25: 6-9, Colossenzen 3: 1-4 en Johannes 20: 1-18
Liederen: Lied 632, Psalm 118: 1 en 9, Lied 301a, Lied 648, Lied 762, Lied 339d, Lied 592, O vlam van Pasen, steek ons aan, Lied 637
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Diaconie, Plaatselijke kerk*, Wilde Ganzen**
Bijzonderheden: Afbeelding: Wil mij niet vasthouden (Noli me tangere), fresco San Marco klooster Florence, 1438-1440, Beato Angelico
Lector: Jacqueline Overhage
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

**Wilde Ganzen
Het Holy Family Hospital is een groot ziekenhuis in de plaats Berekum in Ghana. Doel van deze collecte is de afronding van de renovatie van de kraamkliniek. Naast het oude ziekenhuisgebouw staat nu een nieuw gebouw met acht verloskamers en een kleine operatiekamer. Vrouwen kunnen hier veilig bevallen in een vriendelijke omgeving.
Als laatste fase van de renovatie moet er een verbinding worden gemaakt tussen het oude en nieuwe gebouw. Hier willen wij graag aan bijdragen, doet u mee?
Uw bijdrage kunt overmaken naar NL89 RABO 0373722478, Wijkkas Regenboogkerk o.v.v. Wilde Ganzen (Ghana). Meer informatie op www.wildeganzen.nl.

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.