Het eerste half jaar staan belangrijke besluiten op de agenda van onze Protestantse gemeente. In welke gebouwen vinden de drie geloofsgemeenschappen hun thuis? Welke bestuursstructuur past het beste bij onze gemeente?

Gebouwen
Welke gebouwen worden de nieuwe thuiskerken van de Protestantse gemeente?
Om tot een advies te komen kijkt de werkgroep onder meer naar de bouwtechnische staat van de kerkgebouwen en mogelijkheden om te verbouwen. Voor dit laatste heeft de commissie contact met de architecten.
In alle gebouwen staat een orgel. In welke conditie verkeren de orgels en zijn ze bijvoorbeeld verplaatsbaar. Niet iedere gemeenschap zal (altijd) gebruik maken van een orgel.
Belangrijke aspecten als parkeermogelijkheden, aantal kerkgangers dat op zondag naar de kerk komt en de diversiteit en aantallen activiteiten – ook doordeweeks – worden meegenomen in het advies.
Om een goede thuiskerk te kunnen zijn, is het tot slot belangrijk om ons te buigen over de vraag wat we nodig hebben om de lofzang gaande te houden. Is het gebouw een thuis voor elke gemeenschap?

De werkgroep gebouwen brengt uiterlijk 1 april een advies uit aan de algemene kerkenraad. Half april buigt het breed moderamen zich hierover en bereidt het voorgenomen besluit voor. Eind april neemt de algemene kerkenraad een voorgenomen besluit. Dit besluit gaat naar de wijkkerkenraden. Eind juni neemt de algemene kerkenraad een definitief besluit over de gebouwen.

Wanneer de geloofsgemeenschappen de deuren van hun nieuwe thuis openen, is afhankelijk van het besluit. Het breed moderamen heeft maandag 15 januari uitgesproken te streven naar startzondag 2024.

Bestuursstructuur
De werkgroep bestuursstructuur is niet tot een gemeenschappelijk advies gekomen. Dat betekent dat in ieder geval de eerste helft van 2024 de bestaande structuur wordt voortgezet. De algemene kerkenraad met wijkkerkenraden blijven bestaan.