Deze Pinksterdienst is voorbereid door de jongeren en leiding van de bovenwijkse catechesegroep van de Bethlehemkerk, Morgenster en Regenboogkerk. Het is de laatste dienst in de serie bij het jaarthema Verbonden.

Pinksteren (het joodse feest van de verbondssluiting op de Sinaï) is het feest van de verstaanbare taal, die Gods Geest ons leert te spreken en die mensen met elkaar verbindt. Daarom zingen we in deze viering liederen in zeven vreemde talen – én in het Nederlands – die overigens alle in het Liedboek staan!

Thema: Gloria a Dios!
Voorganger: ds. Heleen Weimar en Peter van Wesel
Ambtsdragers: Wouter Sluis-Thiescheffer en Marja van Tol
Lezingen: Genesis 11: 1-7 en Handelingen 2: 1-13
Liederen: Iona 1-44, Lied 693, Lied 301k, Lied 309a, Lied 922, Lied 873, Lied 701, Lied 681, Lied 676, Lied 428, Lied 872
Muziek: Ies Nijman orgel en jongeren onder leiding van Arno Rog
Collecten: KIA – Egypte, Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen*, Plaatselijke Kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 9
Kinderdienst: Bianca van Olst en Annet Thesing
Koffieschenken: Emmy Oosterom en Mies Vogelsang
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Lector: Anne-Mareike Schol-Wetter en jongeren
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * KIA – Egypte, Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen: Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinegypte.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL67 RABO 0373 7118 16 ten name van de Diaconie RBK onder vermelding van ‘Egypte, Bijbelcompetitie’. Hartelijk dank voor uw gift!

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.