Rianne ten Voorde heeft aangegeven per 1 september haar voorgangerstaken in Vitamine G neer te leggen. De leden en vrienden van Vitamine G zijn hierover geïnformeerd, evenals, onder meer, de algemene kerkenraad en het Ministerie van Predikanten.

Promotieonderzoek
Rianne heeft haar keus recent gemaakt en zegt hierover: “Ik ben in de volgende fase van mijn promotieonderzoek gekomen en het is niet langer mogelijk om het werk voor Vitamine G te blijven combineren met mijn studie en diverse andere zaken die mijn aandacht vragen. Het besluit om mijn werk in Vitamine G neer te leggen heb ik niet licht genomen. Er is veel denkwerk en gebed aan te pas gekomen. Veel mensen weten met hoeveel liefde en passie ik werkzaam ben in en vanuit de kerk. Mijn roeping heb ik al die jaren uitgeleefd, nu krijgt deze op een andere manier vorm. Ik blijf betrokken gemeentelid van Vitamine G”.

Plan Vitamine G
De preses en scriba van de Protestantse gemeente hebben een brief ontvangen van het kernteam van Vitamine G. Het kernteam doet hierin een voorstel over het opvangen van het vertrek. De ontwikkeling die Vitamine G de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, ook binnen onze Protestantse gemeente en de aanstelling van Kaj ten Voorde komen daarbij ter sprake. Kaj wil zijn werk als voorganger van Vitamine G graag voortzetten. Het kernteam ondersteunt die van harte.

Het moderamen zal zich over de inhoud van de brief buigen en een voorstel naar de algemene kerkenraad sturen.