Het wonder door Jezus verricht tijdens de Bruiloft te Kana kan niet goed worden begrepen als een incident waarbij de natuurwetten omwille van het bijna mislukte feest van een willekeurig stel even worden opgeheven. Alles in dit verhaal is zwaar geladen symboliek. Een vastlopende godsdienst wordt van zichzelf gered, wanneer Jezus Christus optreedt. De blijdschap gaat het winnen van frustratie en van dwang. Dat is voor iedere man, voor iedere vrouw een boodschap van bevrijding.

Wilt u thuis meevieren? Zet u dan een glaasje wijn of druivensap bij een kaars op tafel en een schaaltje met een stukje brood.

Thema: Vreugde om recht uit geloof
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Renze Sleeking
Lezingen: Jesaja 62: 1-5, Romeinen 4: 1-12 en Johannes 2: 1-11
Liederen: Psalm 66: 1, 2, 6 en 7, Lied 526: 1 en 3, Lied 176: 1, 3 en 6, Lied 653: 1, 5 en 7, Lied 339f, Lied 525, Lied 762: 1, 5 en 6, Lied 408a, Lied 793
Muziek: Ies Nijman, orgel;
Collecten: PgH brede diaconale collecte om de voedselbank te steunen*, Plaatselijke kerk**, Ondersteuning gemeenten***
Bijzonderheden: Er is geen kinderdienst; Afbeelding: Le Nozze di Cana, 1304-1306, Capella degli Scrovegni, Giotto di Bondone, fresco, 200x185 cm.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*PGH brede diaconale collecte ter ondersteuning van de voedselbank
Er zijn rondom de kerstdagen al een aantal acties geweest maar door de huidige omstandigheden is er meer dan ooit behoefte aan hulp om voedsel te geven aan mensen die dat het meeste nodig hebben. Elke week verstrekken vrijwilligers  voedselpakketten aan ruim 38.000 huishoudens. Ze werken uitsluitend met vrijwilligers die niet betaald worden. Uw bijdrage gebruiken ze voor:

  • Vrachtauto’s en bestelbusjes om eten in te vervoeren
  • Benzine en diesel voor vervoer
  • Vaste lasten zoals energie en huur

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Voedselbank.

**Plaatselijke kerk:
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van plaatselijke kerk.

***Ondersteuning gemeenten
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings en webinars. Daardoor kunnen trainingen tijdens de coronacrisis met de nodige aanpassingen toch doorgaan. Met die trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit.
Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen! U kunt uw bijdrage overmaken op NL45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum o.v.v. ondersteuning gemeenten.

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.