Enquête online kerkdiensten
Nu de erediensten weer met gemeenteleden gehouden worden wil de kerkenraad onderzoeken wie de online bezoekers zijn. Of ze van binnen of buiten de wijkgemeente/PgH zijn, waarom ze naar onze dienst kijken en of ze te zijner tijd de dienst in de kerk willen bezoeken. Door middel van een kleine enquête die direct na de online dienst getoond wordt hopen we hier antwoord op te krijgen. Met die antwoorden besluiten we of en op welke wijze we de online diensten zullen voortzetten. Wij vinden het daarom belangrijk om van u te horen wat goed gaat en wat beter kan. Doet u mee?
Via https://tinyurl.com/rgbkerktv komt u rechtstreeks in de enquête.

Oppasdienst voortaan alleen op afspraak
Diverse oproepen voor versterking van de oppasdienst bleven helaas zonder resultaat. In overleg met Toos van Eijk en Jennette Mol is daarom afgesproken dat de oppasdienst voorlopig alleen nog op afspraak wordt aangeboden, opgave hiervoor kunt u bij hen beiden doen. Ouders van jonge kinderen zullen de komende maanden actief benaderd worden voor een bijdrage aan de oppasdienst. Op basis van hun deelname en het aantal aanvragen voor de oppasdienst maken we in het nieuwe seizoen een nieuwe werkwijze voor deze dienst.
Bij trouw- en uitvaartdiensten bieden we wel de oppasaccomodatie aan, maar regelen de organisatoren van deze diensten zelf de oppas.

Voorbede aanvragen
In het najaar bleek dat in onze wijkgemeente een andere mogelijkheid om een voorbede aan te vragen dan die tijdens de ‘Open Kerk’, gemist werd.
Die mogelijkheid willen we u nu via de website aanbieden. Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede komt u op een invulpagina waarop u uw voorbede kunt aanvragen. Na verzending ervan komt uw aanvraag via de scriba bij de dienstdoende (gast)predikant.
Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Voortgang beroepingscommissie
De commissie is inmiddels tweemaal bij elkaar geweest, voornamelijk om elkaar te leren kennen. Men gaat immers een intensieve tijd met elkaar tegemoet.
Eerder dan verwacht heeft op donderdag 3 februari de classis op basis van de solvabiliteitsverklaring ons hun toestemming gegeven om de beroepingsprocedure te starten. Na vaststelling van de profielschets en de vacaturetekst hoopt de commissie beide rond 1 maart te kunnen publiceren. Na publicatie van beide documenten zal de commissie na een eredienst (naar verwachting eind februari) de procedure aan u toelichten en u oproepen ook zelf kandidaten voor te dragen. In de nieuwsbrief en op de website wordt dan uitgelegd hoe u uw voorstel voor een kandidaat kunt aanleveren. U kunt nu alvast nadenken wie volgens u een geschikte kandidaat is!

‘Open Kerk’
Met ingang van zaterdag 5 februari 2022 is er weer wekelijks van 10.30 tot 12.00 uur ‘Open Kerk’. Ook buurtbewoners zijn door middel van een flyer hiervoor uitgenodigd!

De kerkenraad