Met deze vesper van ongeveer een half uur markeren we het begin van de veertigdagentijd, een tijd van soberheid en bezinning. Palmtakjes (eventueel van vorig jaar) kunnen worden meegenomen en worden buiten op het kerkplein verbrand. Binnen lezen en zingen we over inkeer en kwetsbaarheid. Wie wil kan een askruisje op het voorhoofd ontvangen.

Kinderen en jongeren zijn speciaal voor deze avond uitgenodigd.

Thema: Mensen van stof en as
Voorganger: Ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Marlies Pestman en Hans Mol
Lezingen: Genesis 18: 20-32
Liederen: Zingend Geloven 8-82 (melodie lied 599), Lied 536
Muziek: Ies Nijman, orgel; Hans en Wilma Booij
Collecten: Diaconie***, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 9
Kinderdienst: Wenda Bergsma
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Klik hier om de liturgie te downloaden

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 *** Diaconie: U kunt uw bijdrage aan de Diaconie overmaken op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.