De lans in de zijde van de gekruisigde bracht in de middeleeuwen een mystieke verering van het hart van Christus op gang. Zijn geopend hart bracht immers louter liefde en barmhartigheid voort en is tot bron geworden van de sacramenten. Zo is Christus het tegenbeeld van hen die hun hart gesloten houden voor de mensen en voor God. Johannes is de leerling die zich vlijde aan de borst van Christus (Johannes 13: 25).
Zouden ook wij vandaag kunnen leren ons hart te openen?

Thema: Een open hart
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Adrienne Zeilstra
Lezingen: Jesaja 6: 10 en Johannes 12: 37-50
Liederen: Lied 1008, Lied 534 en Lied 244
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Bijzonderheden: Afbeelding: Johannesminne, Heiligkreuztal
Klik hier om de liturgie te downloaden

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.