Traditiegetrouw gedenken kerken in de maand november de gestorvenen met extra aandacht. Katholieken kennen de traditie van Allerzielen, Protestanten die van Gedachteniszondag. We noemen dan de namen van onze dierbare overledenen en steken een kaars voor hen op.

Onder het motto ‘Licht dat ons (aan)raakt’ krijgen mensen in november op verschillende momenten en locaties gelegenheid om troost en licht te zoeken. In de Regenboogkerk is dat op de woensdagavonden 2, 9 en 16 november, voorafgaande aan de vespers die om 19.00 uur beginnen of na afloop daarvan.

Vespers
De vespers staan open voor allen die de voorbereiding op de voleindingszondag extra aandacht en verdieping willen geven. Vieren en aan elkaar leren over de eindigheid van het leven, dat is wat beoogd wordt op deze avonden. De vespers worden geleid door respectievelijk Christiaan, Lia en Conny. Bij het gesprek erna is ook Heleen betrokken. Bezoekt u liever alleen de vesper of juist alleen het gesprek erna, dat kan natuurlijk.

De thema’s van de vespers:
2 november (Allerzielen)            Gedenken
9 november                                De eindigheid oefenen
16 november                              Tijd en eeuwigheid