Van september tot en met januari 2023 voert Vitamine G een pilot uit. In plaats van tweewekelijks is er in die periode iedere zondag een viering.

Vitamine G ontstond in 2011 binnen de Protestantse gemeente Hilversum en was toentertijd een van de eerste zogenoemde pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk Nederland. Vitamine G komt bijeen in het kerkgebouw van de wijkgemeente Diependaal en put volop uit de protestantse geloofstraditie alsook uit de charismatische vernieuwingsbeweging.

Al eerder werd duidelijk dat Vitamine G de pioniersfase achter zich gaat laten.
Het kernteam van Vitamine G denkt dat de tijd rijp is voor deze stap waar geregeld naar gevraagd wordt. ‘Elkaar elke zondag kunnen ontmoeten, biedt ons allemaal onder andere meer mogelijkheden in gemeenschapsvorming en opbouw van sociale contacten net als opbouw in ons geloof’, aldus het kernteam. Volgens het team zijn ‘alle taakteams betrokken bij het maken van een goed, haalbaar en gevarieerd plan’ voor de verdubbeling van de vieringen. ‘We zetten een stap in geloof en hebben er onwijs veel zin in.’