De Paaswake begint dit jaar niet om 22.00 uu maar om 21.00 uur, om ook mensen voor wie het anders erg laat zou worden in de gelegenheid te stellen de viering mee te beleven.

Vanouds kent de Paaswake een bijzondere liturgie. Met teksten uit het Oude Testament oefenen wij ons in het waken in geloof. De lezingen van de Paasnacht gaan dit keer alle over Israëls God die steeds weer mensen uit gevangenschap bevrijdt.

Concreet is ‘de gevangenen bezoeken’ het werk van barmhartigheid dat in deze Paaswake aan de orde is. De beeldmeditatie hierbij betreft het schilderij ‘Het luchten van de gevangenen’ van Vincent van Gogh.

De wake loopt uit op het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars. In een tijd van verwarring en crisis zien wij uit naar het ochtendgloren van Gods koninkrijk van vrede en recht. Het indrukwekkende gebaar van het doorgeven van het licht aan elkaar kunnen we deze nacht niet maken. In plaats daarvan vragen we jullie om thuis een kaars klaar te zetten en deze aan te steken – eventueel aan je huisgenoten door te geven – wanneer de nieuwe Paaskaars in de kerk is binnengebracht.

Thema: Om gevangenen te bevrijden
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra en ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Marlies Pestman
Lezingen: Exodus 14: 5-31, Psalm 68: 1-11, 1 Koningen 8: 28-30 en 44-53, Jesaja ^61: 1-4, Handelingen 16: 20-33 en 2: 22-28
Liederen: Lied 263, Lied 606, Psalm 68: 2 en 7, Lied 530, Lied 657: 1, 2 en 3, Lied 1007, Lied 591: 1, 2, 5 en 6, Lied 599, Lied 654: 1, 4 en 6
Muziek: Ies Nijman, Arno Rog, Marlies Pestman, Deodaat Visser, Jan Herman Baas
Klik hier om de liturgie te downloaden

Vier mee met beeld via internet
Nu we als gemeente niet in ons gebouw bij elkaar kunnen komen bent u van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.

Instructie: Door op bovenstaande link te klikken, komt u op onze pagina bij Kerkdienstgemist en ziet u (vanaf een half uur voor aanvang van de dienst) een grote afbeelding met ‘Nu live’. Als u op het driehoekje klikt wordt de verbinding gemaakt. Als u rechts onderin dat beeld op het vierkantje klikt krijgt u vol beeld.

De diensten die via het internet voorlopig voor alle gemeenteleden toegankelijk zijn, zullen steeds na een week verwijderd worden.

Graag uw reactie
We zijn heel benieuwd hoe u deze manier van vieren ervaart. Laat uw reactie achter via het contactformulier op onze site. Ook als uw vragen heeft of als er technische problemen zijn!