Over de wijkgemeente Regenboogkerk

Zo willen wij wijkgemeente Regenboogkerk zijn: Met elkaar en met de wereld ‘vierend, lerend en dienend’ het bevrijdende werk van God steeds beter gaan begrijpen en ervaren.

Ook willen wij steeds opnieuw concreet gestalte geven aan de opdracht God lief te hebben met heel ons hart, ziel en verstand en de naaste als onszelf.

De Regenboogkerk is een modern kerkgebouw. De naam van de kerk verwijst naar de regenboog, het teken van Gods trouw. Het is een open gebouw, waarin het licht van boven een belangrijke rol speelt.

Onze naam verwijst naar de regenboog, het symbool voor Gods trouw. De kleuren van de regenboog verwijzen naar diversiteit. Zoals alle verschillende kleuren in de regenboog bij elkaar horen, zo horen alle mensen ongeacht ras, uiterlijk of geaardheid erbij. Concreet betekent dit dat we streven om een gastvrije, open en pluriforme wijkgemeente te zijn, waarin de bereidheid is om open te staan voor elkaars gedachtegoed en geloofsbeleving.

De Regenboogkerk is actief betrokken bij het streven naar vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Ook zijn we solidair met medemensen in onze omgeving, bereid tot meedenken, samenwerking en hulp. Wij vertrouwen dat Gods Geest ons bemoedigt en inspireert, ook op plaatsen en momenten die wij niet (kunnen) organiseren.

Wij ontmoeten u graag in onze geloofsgemeenschap!

Met vier andere wijkgemeenten in Hilversum vormen we de Protestantse gemeente Hilversum (PgH).

De PgH maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De Regenboogkerk staat vermeld op ‘wijdekerk’, de website die mensen met een andere seksuele geaardheid dan die van hetero, afgekort LHBT-ers, ondersteunt bij het vinden van een kerk. Op de kaart van ‘wijdekerk’ verschaffen kerken inzicht in de mate waarin zij geaccepteerd worden. Met onze vermelding weten de mensen uit de LHBT-groep, dat ze in onze wijkgemeente welkom zijn, ambtsdrager kunnen worden en dat hun verbintenis kan worden gezegend.