De evangelielezing is een wat vreemde tekst over iemands binnenste en buitenste wereld. “Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken”, verklaart Jezus. Dit gaat natuurlijk over de spijswetten, maar even zo goed over wat de mens naar buiten brengt vanuit zijn/haar binnenste. In Jesaja zegt God dat het volk Zijn getuige is. De combinatie van getuige zijn en het naar buiten brengen wat van binnen komt, dat is een spannende exercitie.

Thema: Getuigen alsof men zich binnenste buiten keert.
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Lily Fraanje en Liesbeth Wouters
Lezingen: Jesaja 43: 10-13 en Marcus 7: 15-23
Liederen: Psalm 92: 1, 2, 3, 4 en 5, Lied 786: 1, 2 en 3, Psalm 112: 1 en 2, Lied 834, Lied 51a, Lied 838: 1, 2 en 3
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Vrije wijkcollecte: Badelochfonds*; Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 2
Bijzonderheden: Afbeelding: ‘Binnenstebuiten’, Albert Bokslag
Lector: Riet Hogenbirk
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Het Badeloch fonds richt zich op veelbelovende jonge mensen, die graag willen leren maar daar geen financiële middelen voor hebben. Juist in landen of situaties waar geen studiefinanciering mogelijk is, biedt het fonds hun financiële steun. De diaconie ontving in mei een nieuwsbrief met een update van een aantal door het fonds gesponsorde studenten, zoals Vishnavi uit India die zijn middelbare school kan afmaken, Helen uit Zambia die studeert voor inspecteur milieuhygiëne en Joyce uit Zambia die een opleiding volgt voor verpleegkundige. In het jaarverslag 2020 is onder meer te lezen dat er in dat jaar 29 studenten zijn ondersteund door het Badeloch fonds, die anders niet hun opleiding hadden kunnen volgen. Voor 2021 zijn er in ieder geval 26 studenten geaccepteerd die ondersteund zullen worden, in de loop van het jaar kunnen nog aanvragen worden ingediend.
Het Badeloch Fonds heeft de ambitie om zoveel mogelijk kansarme maar talentvolle jongeren te ondersteunen in hun opleiding. De diaconie steunt hen daarbij van harte!
Wij hopen ook op uw steun! U kunt uw bijdrage overmaken op NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Badeloch fonds.
Meer informatie over het Badeloch Fonds vindt u op https://www.badelochfonds.nl/.

** Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Reserveren voor kerkbezoek
De diensten kunnen worden meegevierd in de kerk door vooraf een plaats te reserveren via http://www.regenboogkerkhilversum.nl/reservering/. Heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Ontmoeten bij de koffie
Gedurende de zomermaanden is er geen online koffiedrinken. In plaats daarvan kunnen we, als het weer het toelaat, buiten op het kerkplein een kopje koffie of thee drinken. We houden ons daarbij wel aan de afstandsnorm van 1,5 meter! Als het (hard) regent zult u thuis een bakje moeten doen.
Het koffiedrinken is als volgt geregeld: bij het verlaten van de kerk kunt u een kopje koffie of thee pakken. Op vier statafels op het kerkplein staan mandjes met staafjes suiker, melk en roerstokjes en schaaltjes voor de lege verpakkingen van melk en suiker. Er staat een serveerwagen, waar u bij vertrek uw gebruikte kopjes op kunt zetten.