We beginnen om 10.00 uur met koffie en oliebollen en alle gelegenheid om elkaar en onze gasten van de Morgenster een gelukkig Nieuwjaar te wensen. De viering begint om 10.30 uur.

Op deze zondag ‘Naamgeving’ lezen we over we besnijdenis van Jezus op de achtste dag en over de beloftevolle naam die het kind dan krijgt: Jehoshua, wat betekent ‘de Heer redt’. In Handelingen lezen we hoe Petrus tijdens zijn verdediging voor de Hoge Raad een sprekend voorbeeld geeft van de reddende kracht van Jezus’ naam.

Thema: Boven alles deze Naam
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Sophia Rebel en Michael de Jong
Lezingen: Numeri 6: 22-27, Lucas 2: 21, Handelingen 4: 8-12
Liederen: Iona 2-31, Lied 513, Lied 301a, Psalm 89: 1, 3 en 7, Lied 426, Lied 512: 1-3 en 6-7, Lied 500: 1, 2 en 5, Psalm 134b (uit: Psalmen anders)
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke Kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 9
Kinderdienst: Fokko Bosker
Koffieschenken: Mies en Diederik Vogelsang
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Lucas 2: 21, de besnijdenis van Jezus
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Diaconie: U kunt uw gift overmaken op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.