In de serie over de scheppingsdagen lezen we over de vijfde dag, waarop God de vogels en de vissen tot aanzijn roept. Door Jezus worden de vogels ons ten voorbeeld gesteld: “Kijk naar de vogels, de zaaien niet en maaien niet…”. Deze woorden van Jezus nemen we ons ter harte. Uitgebreid gaan we naar vogels kijken. Wat kunnen we van ze leren?

Voor de kinderen (en alle grote mensen) is er weer een filmpje van Alfred Smit. En Wilma Booij en Arno Rog spelen een deel van de Scheppingssuite van Hans Booij.

Thema: Kijk naar de vogels
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Renze Sleeking
Medewerking: Film:  Alfred Smid
Lezingen: Genesis 1: 20-23, Mattheüs 6: 25-34
Liederen: Lied 282: 1 en 2, ‘God, denk aan de schepping’, Lied 984: 1-4, Lied 162: 1-5, Lied 979: 1-7 en 11-12, Lied 978: 1, 3 en 4, Lied 905: 1, 2 en 4
Muziek: Ies Nijman, orgel; Wilma Booij, hobo; 4 zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: *KiA Zending, ** Plaatselijke kerk
Ontvangst: Leden van sectie 1
Kinderdienst: Kees Koopmans, zie het protocol kinderen 4-12 jaar
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Hendrik Nico Werkman - De taal der vogelen
Lector: Adrienne Zeilstra
Kinderoppas: Er is oppas aanwezig, graag vooraf aanmelden, zie het protocol kinderen 0-4 jaar
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Kia najaarszending
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met uw bijdrage!
U kunt uw gift overmaken naar NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk.

**Plaatselijke kerk
Wekelijks is er een tweede collecte, bestemd voor de plaatselijke kerk. Uw gave hiervoor kunt u overmaken naar NL45 RABO 03737 22591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.

– De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden. Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij doelen      hieronder vermeld worden.
– Gemeenteleden die de diensten in de kerk bezoeken, kunnen de collecten voldoen bij het verlaten van de kerk in de daarvoor bestemde collectezakken bij de uitgang.
Voor de afhandeling van de collecten zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u in de wijkgids op pagina 23/24 en op onze website.

Reserveren
U kunt een plaats in de kerk reserveren via ‘Reservering kerkdienst‘. Het aantal toegestane kerkbezoekers is teruggebracht naar maximaal 30 personen. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan,
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan.

Om u op weg te helpen bij het reserveren van een plaats in een kerkdienst staat er een instructiefilmpje op onze website. Dit is via de volgende linken te bekijken:
Instructievideo voor computer of tablet
Instructievideo voor smartphone
Heeft u moeite met reserveren of heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u. Hun gegevens staan achter in het wijkgidsje, waar u ook kunt vinden in welke sectie u woont.

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.