Op deze zondag – de laatste voordat we aan het thema ‘reisgenoten’ beginnen – lezen we Matteüs 21, 23-32. Jezus is daar in een intellectueel gesprek gewikkeld met de Farizeeën. Zij proberen hem vast te praten, maar Jezus antwoordt beeldend. Met een verhaal over een vader met twee zonen. De een zegt ‘nee’ tegen zijn taak en doet ‘ja’. En de ander omgekeerd. Zo probeert hij duidelijk te maken wie dichter bij het koninkrijk van God zijn. Het doen is belangrijker dan het belijden.

Thema: Ja zeggen en nee doen
Voorganger: ds. Oane Reitsma
Ambtsdragers: Ies Nijman en Liesbeth Wouters 
Lezingen: Ezechiël 18: 1-4, 25-32; Matteüs 21: 23-32
Liederen: Lied 712, Psalm 1, Lied 991, Lied 1001
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Team Toekomst Delftshaven*, Plaatselijke Kerk**, KIA - Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden***
Ontvangst: Sectie 3
Kinderdienst: Annet Thesing
Koffieschenken: Anneke van der Veer en Sanny Britting
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: De terugkeer van de verloren zoon, Rembrandt, ca. 1662
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Team Toekomst: Op 1 oktober is de gelabelde collecte bestemd voor Team Toekomst, een initiatief van een aantal ervaren activiteitenaanbieders en moeders in Delfshaven. Delfshaven is een levendig deel van Rotterdam met diverse gemeenschappen en wijken. Team Toekomst brengt scholen, (sport)clubs, vrijwilligers, culturele organisaties, huiswerkaanbieders en scholen samen. Samen zorgen ze ervoor dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen, meer zelfvertrouwen krijgen, hun talenten ontdekken en een netwerk opbouwen.
Ondanks het brede aanbod aan onderwijs, zorg en activiteiten, lukt het hun niet om alle kinderen goede kansen te bieden. Langdurige en consequente ondersteuning is nodig om deze kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen en weerbaar te worden, bijvoorbeeld tegen drugsronselaars die zelfs op scholen actief zijn.
Laten we er samen voor zorgen dat deze kinderen in Delfshaven hun talenten kunnen ontwikkelen en benutten. Help mee door gul te geven aan de collecte op 1 oktober of maak een royale gift over op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Team Toekomst’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** KIA – Kerk en Israël: Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.

U kunt uw gift overmaken op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Kerk en Israël.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.