De doop van Jezus in de Jordaan is het tweede grote thema in de tijd van Epifanie. Zoals Marcus het vertelt is het Jezus zelf die ziet hoe de hemel zich opent en de Geest als een duif op hem neerdaalt: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde’. Hemel en aarde zijn verbonden in Jezus en in allen die hem navolgen.

Thema: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon’
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Leen-Pieter Smit
Lezingen: Jesaja 55: 1-11, Handelingen 19: 1-7 en Marcus 1: 1-11
Liederen: Lied 274, Lied 301c, Lied 526: 1 en 2, Lied 382, Lied 339b, Lied 346, Lied 340b, Lied 778 en Lied 827
Muziek: Ies Nijman, orgel; vier zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Thermometeractie*, Plaatselijke kerk **, Pastorale Arbeid***
Bijzonderheden: Afbeelding:  Doop van Jezus (anoniem 1380)
Lector: Annemieke Nijdam
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*Thermometeractie: Winterhulp in Oost Europa via organisatie ‘Mensenkinderen’.
Veel mensen in Albanië, Armenië en Moldavië leven in bittere armoede en onzekerheid.
Dit jaar is het aantal arme mensen in deze landen enorm gegroeid als gevolg van de corona-crisis. Veel mensen verloren hun baan of hun werk als dagloner. En er is geen financieel vangnet zoals in Nederland. Geen werk betekent daar: geen inkomen en dus armoede, honger en grote problemen. De winter is een periode die extra zwaar is voor deze mensen. Ouders zijn radeloos – Hoe moet ik mijn kinderen eten geven? Bejaarden zijn kwetsbaar – Wie helpt ons in deze moeilijke tijd?
De organisatie Mensenkinderen is begaan met deze medemensen en geeft hen, met hulp van lokale en kerkelijke vrijwilligers, vier maanden lang een uitgebreid voedselpakket. Op deze manier worden deze mensen de winter doorgeholpen. Het is het verschil tussen knagende honger en een gevulde maag. Een voedselpakket kost ongeveer €25,00. De diaconie bestemd de collecten van de Thermometeractie die we op 10, 24 en 31 januari houden, voor dit doel. U kunt een bijdrage overmaken op rekening NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie Regenboogkerk. Dank u wel!

**Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.

***Pastorale arbeid
Pastoraat is zorg en aandacht geven aan een ander op zo’n manier, dat die ander iets van geloof, hoop en liefde ervaart zoals we die in de kerk met elkaar delen.
Uw bijdrage voor het pastorale werk in onze gemeente kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum, met vermelding pastorale arbeid.

De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.