We lezen Johannes 14: 1-10. Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen, die zich zorgen maken. Waar gaat Jezus naartoe? Zullen ze hem kunnen volgen? Kan Jezus hen de Vader niet laten zien? Jezus’ antwoord is het thema van deze dienst, Hij is de weg, de waarheid en het leven.

Thema: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”
Voorganger: Joyce Ronday
Ambtsdragers: Marianne van Gilst en Michael de Jong
Lezingen: Psalm 91, Johannes 14: 1-10 
Liederen: Lied 275, Lied 826, Lied 84a, Lied 91a:1, Lied 695, Lied 918, Lied 514d, Lied 416
Collecten: Diaconie, Plaatselijke kerk, Landelijke collecte voor dorpskerken*
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: Kees Koopmans
Tienerdienst: Dirk van Dijk en Reind van Olst
Koffieschenken: Ans en Hans Roepman, Marlies en Henk Pestman
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Klik hier om de liturgie te downloaden

*  Ondersteuning dorpskerken
De Protestantse kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid, door bijvoorbeeld mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden, burenhulp te stimuleren, de oprichting van een voedselbank of het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Soms ontbreken echter voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt dorpskerken om dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Helpt u mee om dorpskerken levendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn?