‘Wanneer je je herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je offer dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen,’ lezen we deze zondag uit het Matteüsevangelie.
In de kerk staat soms een vergrootglas op hoe wij met elkaar omgaan, omdat we er ‘voor het aangezicht van God’ willen leven en uit liefde. Is dat een last of ook genade?

In deze feestelijke dienst zal ds. Oane Reitsma verbonden worden aan onze gemeente. Na afloop van de dienst is er ruime gelegenheid om onze nieuwe wijkpredikant en zijn echtgenote Hyun-Ah Kim te ontmoeten.

Thema: Opgeruimd leven
Voorganger: ds. Oane Reitsma en ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Liesbeth Wouters
Lezingen: Deuteronomium 30: 15-20, Matteüs 5: 17-26
Liederen: Psalm 148a (Psalmen anders), Lied 301h, Psalm 150a, Tussentijds 111: 1, 2 en 4, Psalm 119a, Lied 310, Lied 1014
Muziek: Ies Nijman, orgel; cantorij onder leiding van Arno Rog; Marlies Pestman en Jessica Rebel, zang
Collecten: NBG - Bijbels voor Suriname*, Plaatselijke Kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 8
Kinderdienst: Annet Thesing
Koffieschenken: Gerda en Jaap Kerkhof; Ria Hilhorst en Sanny Britting
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Mozes met de tora, Chagall
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * NBG, Bijbels voor Suriname: Hoe belangrijk is een eigen taal? In Nederland is de Bijbel beschikbaar in het Nederlands. Voor de meesten de moedertaal. De NBG vertaalt nu de bijbel in het Sarramaccaans, de taal van de mensen die in het oerwoud van Suriname leven. Voor die mensen geeft de Nederlandse bijbel wel woorden door maar niet de boodschap, zo blijkt uit de volgende getuigenis: Vroeger, zei iemand uit Atjoni, had ik alleen de Nederlandse Bijbel thuis, waaruit ik las maar begreep het niet, het deed niets met mijn binnenste. Ik werd boos als iemand mij wilde overtuigen van de waarheid van de tekst. Ik dacht soms, dat zij mij voor gek wilden houden. Nu ik het Woord zelf hoor (luister bijbel) in mijn eigen taal, ben ik het gaan geloven! Zo belangrijk is de Bijbel in je eigen taal!
Lees hier meer informatie.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan! Giften kunt u overmaken naar NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie RBK onder vermelding van ‘Bijbels Suriname’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.