Dit is de één na laatste dienst in de serie radicale woorden van Jezus. De uitspraak van vandaag luidt: “Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan”. Allerlei oplossingen zijn er aangedragen om de vergelijking minder bizar te maken. ‘Het oog van de naald’ zou de naam van een nauw poortje zijn. Of er zou sprake zijn van een schrijffout: ‘kameel’ (kamelos) in plaats van ‘scheepstouw’ (kamilos). Het doet aan de radicaliteit van de uitspraak niets af. Ons ik moet minder dik worden om Gods koninkrijk binnen te kunnen gaan.

Thema: Door het oog van de naald
Voorganger: ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Agnes van Lambalgen
Medewerking: Ies Nijman, orgel; vier zangers
Lezingen: Prediker 5: 7-11, Matteüs 19: 13-26
Liederen: Lied 215, Lied 299f, ‘De rijke jongen’, Lied 720: 3, 4 en 5, ‘O waar wil je heengaan’, Lied 843, Lied 912
Collecten: Diaconie*
Kinderdienst: via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Klik hier om de liturgie te downloaden

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Er is kinderdienst via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb

*Toelichting op de collecte
De collecte is bestemd voor de diaconie. Door het steunen van de diaconie steunen gemeenteleden allerlei doelen en niet alleen in de eigen wijk, maar bijvoorbeeld ook het ophogen tot €1000 van de opbrengst voor Viore. U kunt uw bijdrage storten op NL 89 RABO 0373 7118 08 t.a.v. de wijkdiaconie  van de Morgenster.

Diaconale actie voor Viore
Viore is een centrum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden, elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen en ontspannende en creatieve activiteiten kunnen ontplooien. Viore helpt op deskundige wijze bij het vinden van je eigen weg in het omgaan met kanker en de gevolgen ervan. Zij biedt een warme plek waar je ondersteuning en ruimte krijgt om je zelfvertrouwen weer op te bouwen, nieuwe perspectieven te ontdekken en daarmee de kwaliteit van je leven te verhogen.
2020 is een moeilijk jaar voor Viore vanwege de gedwongen verhuizing in verband met de nieuwbouw van het Tergooi ziekenhuis en de corona-crisis. Enerzijds moet de verhuizing en inrichting van het nieuwe pand gefinancierd worden. Anderzijds vallen veel inkomsten weg door het niet doorgaan van sponsorevenementen, lagere  bezoekersaantallen en minder verhuur als gevolg van de tijdelijke coronasluiting.
Het College van Diakenen zal de opbrengst van deze inzameling aanvullen tot 1000 euro. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!
U kunt deze storten op NL79RABO 0373711794 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Stichting Viore.