Het tweede bedrijf van Johannes 11 is vandaag aan de beurt. Een scene, net even op afstand van Betanië, de plaats waar Lazarus al vier dagen in het graf ligt. De dialoog tussen Marta en Jezus. Alsof er een drone boven hun hoofd hangt, zo vertelt Johannes van boven af wat zich daar afspeelt tussen die twee. Marta heeft aan een enkel woord genoeg om de ommedraai te maken van verwijt naar belijdenis. Verwijt omdat Jezus het heeft laten afweten, belijdenis omdat Marta door de presentie van Jezus overweldigd lijkt en haar geloof in God belijdt. “Nee”, zegt Jezus, “Ik ben de opstanding en het leven”. “Ja”, zegt Marta, “ik geloof dat U de Zoon van God bent”.

Aan het begin van de dienst zingt een aantal zangers een uitvaartmotet van Thomas Morley, eigenlijk als vervolg op het slotlied van vorige week: ‘de doden zijn begraven’. Maar dan, halverwege de overdenking klinkt een koraal van Bach: Wir glauben all’ an einen Gott, en het orgel bevestigt het later met een instrumentale versie. De gang die de gemeente (mee)maakt in een uur tijd is cruciaal, ja, is een omgekeerde kruisweg. Ze gaat van dood naar leven. ‘Want waar de weg onvindbaar scheen, mochten wij door geloof alleen de tocht opnieuw beginnen.’ (Lied 723: 2)

Thema: “Ik ben de opstanding en het leven”
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Renze Sleeking
Lezingen: 1 Kronieken 29: 10 -18, Johannes 11: 17 - 27
Liederen: Lied 365: 1, 2, 6 en 7, Kyrie en gloria Lied 299f, Lied 145a, Lied 948, Lied 723, Lied 657: 1 - 4
Muziek: Ies Nijman, orgel; zanggroep o.l.v. Arno Rog
Collecten: Tree of Life Malawi*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 9
Kinderdienst: Annet Thesing
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Opwekking van Lazarus, Vincent van Gogh
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdag 12 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Reserveren voor kerkbezoek
Er kunnen maximaal 50 kerkbezoekers de eredienst meevieren in de kerk. U kunt een plaats te reserveren via http://www.regenboogkerkhilversum.nl/reservering/.
Heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren en enquete
U kunt beide diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.
Wij vinden het belangrijk om van u te horen wat goed gaat en wat beter kan. Via https://tinyurl.com/rgbkerktv kunt u een enquête over de online diensten invullen.

Online koffiedrinken na de dienst
Nu we elkaar op de zondagen na de eredienst nog niet live bij een kopje koffie kunnen ontmoeten, willen we dit doen via https://tinyurl.com/rgbkoffie. We ontmoeten elkaar om 11.30 uur in onze digitale kerkzaal. Er is wekelijks een gastheer aanwezig om u welkom te heten.

Toelichting bij de collecten
* Vrije wijkcollecte voor Tree of Life Malawi: In Malawi is 80% van de mensen afhankelijk van een goede oogst van eigen veld. Door klimaatverandering zijn de regens en dus de opbrengsten onzeker. Een stabiel inkomen is een kostbaar goed. Het Tree of Life project in Malawi wil duurzaam bouwen aan een generatie zonder armoede en in 2022 100 banen realiseren, 100 families die zelf een eerlijk inkomen kunnen verdienen.
De diaconie van de Regenboogkerk bestemt de opbrengst van deze collecte graag aan dit doel, waarover Hedwig van Dijkhuizen, die wij al kennen van een eerdere presentatie in de kerk, graag wat in de dienst komt vertellen. Zie ook Stichting Tree of Life | Duurzame landbouwprojecten

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
|Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.