We lezen twee verhalen over bronnen, over Izaäk die bronnen slaat die hem worden misgund, en over Jezus’ gesprek bij een bron met een Samaritaanse vrouw. In beide verhalen is er aanvankelijk iets gestokt, is er iets verhard. Maar door vertrouwen in God, de Bron van al het goede, kan het leven toch weer gaan stromen.

We worden genodigd aan de Maaltijd van de Heer, zowel in de kerk als thuis.

Thema: Bij U is de bron van het leven
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Renze Sleeking
Lezingen: Genesis 26: 18-25, Johannes 4: 5-26
Liederen: Psalm 42: 1 en 3, Lied 299j, Lied 895, Lied 653: 1 en 3, Lied 926, Psalm 36a, Lied 406b, Lied 880
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog
Collecten: Voedselbank*, Plaatselijke kerk**, Maaltijdcollecte***
Ontvangst: Leden van sectie 3
Bijzonderheden: Afbeelding: Vrouw bij de bron (Joh. 4), Fresco uit de nieuwe catacombe aan de Via Latina in Rome, ca. 50 na Chr.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*
Voedselbank: de waardering voor de actie van december jl., waarbij de diaconieën van de vijf wijkgemeenten gezamenlijk 1000 liter melk aan de voedselbank schonk, was groot. De voedselbank noemde toen houdbare melk als een product waar grote behoefte aan was.
Dit voorjaar was er opnieuw contact met de voedselbank en werd er verteld dat het aantal klanten van de voedselbank in Hilversum redelijk stabiel is; zo’n 250 gezinnen worden geholpen met voedselpakketten. Op de vraag waar de voedselbank behoefte aan had antwoordde men dat er nog steeds veel behoefte was aan houdbare melk. Daarop heeft de centrale diaconie besloten de voedselbank nogmaals 1000 liter houdbare melk te schenken. Door een groothandel werd deze tegen een gunstig bedrag aangeboden. Dat bedrag werd door het College van Diakenen voorgeschoten. De melk is eind april bij de voedselbank afgeleverd. Helpt u mee om het voorschot af te lossen?
Uw gift kunt over maken naar NL67 RABO 03737 11816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Voedselbank’. Bij voorbaat onze dank!
Bekijk hier een filmpje over deze actie:

** Plaatselijke kerk
Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Maaltijdcollecte voor Roma-kinderen in Roemenië: Dit jaar besloot het College van Diakenen de opbrengst van de maaltijdcollecten te bestemmen voor stichting Laleaua, een kleinschalige christelijke organisatie die kansarme Roma-kinderen in Roemenië ondersteunt in hun ontwikkeling. De stichting biedt gratis onderwijsprogramma’s aan en geeft directe hulp via maatschappelijk werk in de gezinnen van Roma-kinderen.
In 2020, kort voor de corona-pandemie, maakte Tonke Koppelaar een documentaire voor 2Doc ‘Makers van Morgen’. In deze documentaire geeft een aantal van de Roma-kinderen die naar Laleaua komen, waaronder David en Sorin, een inkijkje in hun leven en in hun dromen. Deze indringende documentaire laat een glimp zien van hoe deze kinderen in het leven staan en waar zij van dromen. De documentaire heet ‘De Zwaluwenstraat’  en kunt u hier bekijken.
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL89RABO 0373722478 van de wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Maaltijdcollecte Laleaua’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.