Dit is de tweede dienst in de serie over radicale woorden van Jezus. De gelijkenis van de werkers van het elfde uur is Jezus’ antwoord op de vraag van Petrus wat het loon zal zijn van hen die alles hebben weggedaan om Jezus te volgen. Worden wij door God beloond voor wat wij doen, voor hoe wij leven? En zo ja, is het een rechtvaardige beloning?

Thema: De werkers van het elfde uur
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Eva Koopmans- Koffeman
Medewerking: Ies Nijman, orgel; vier zangers
Lezingen: Prediker 9:1-12, Matteüs 20: 1-15
Liederen: Lied 207, Lied 301c, Lied 713: 1-3, ‘Ga maar op weg’, Psalm 4a, ‘Die vroeg zijn aangeworven’, Lied 981a en Lied 981, Lied 905
Collecten: ‘Dorpskerken willen van betekenis zijn’ 
Kinderdienst: via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Tienerdienst: via https://meet.jit.si/tienerdienst vanaf 11.15 uur
Bijzonderheden: Afbeelding: Kijkbijbel
Klik hier om de liturgie te downloaden

Kijk en luister mee
U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Kinderdienst: via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Tienerdienst:  via https://meet.jit.si/tienerdienst vanaf 11.15 uur

Toelichting op de collecte
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’
Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk-en-leefbaarheidsvraagstukken van groot belang.
Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden. Lees hier meer informatie.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL 67 RABO 0373 7118 16 t.n.v. de wijkdiaconie Regenboogkerk  onder vermelding van ‘Dorpskerken’.