Het hele verhaal over Noach, de zondvloed en de ark, komt voort uit een menselijke fantasie. Zou het kunnen? Een keer helemaal opnieuw beginnen met deze oude wereld. Stel, we maken een keer helemaal schoon schip. Dit verlangen ligt ten grondslag aan revoluties, staatsgrepen, bekeringen en radicale vernieuwingen.
Keer op keer zal blijken dat we onszelf meenemen, inclusief onze fouten. Wat is dan een schone lei?

We vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer.
Wilt u thuis meevieren? Zet u dan een glaasje wijn of druivensap en een schaaltje met een stukje brood op tafel, samen met een brandende kaars.

Thema: Een schone lei?
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Marianne van Gilst en Renze Sleeking
Lezingen: Genesis 7, Hebreeën 11: 1-3 en 7, Mattheüs 24: 32-44
Liederen: Lied 274. Lied 281: 1, 2 en 3, Lied 984: 1, 3 en 6, Lied 163a: 2, Lied 828, Lied 339f, Lied 845, Lied 827
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Ies Nijman
Collecten: KiA, zomerzending*, Plaatselijke kerk**, Maaltijdcollecte***
Ontvangst: Leden van sectie 4
Bijzonderheden: Afbeelding: Laden van de ark, Edward Hicks, 1846
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Kerk in Actie, zomerzending: In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker.
Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!
Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding ‘KiA, zomerzending’.

** Plaatselijke kerk: uw bijdrage maakt u over naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

***De maaltijdcollecte is bestemd voor stichting Laleaua, een kleinschalige christelijke organisatie die kansarme Roma-kinderen in Roemenië ondersteunt in hun ontwikkeling. De stichting biedt gratis onderwijsprogramma’s aan en geeft directe hulp via maatschappelijk werk in de gezinnen van Roma-kinderen.
Stichting Laleaua onderhoudt warme banden met de PgH dankzij een aantal gemeenteleden uit de Diependaalse kerk en Vitamine G. Speciaal voor de Hilversumse collectes is een filmpje gemaakt dat u hier kunt bekijken.
Maak uw bijdrage over naar NL89 RABO 03737 22478 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Maaltijdcollecte’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Reserveren voor kerkbezoek
De diensten kunnen worden meegevierd in de kerk door vooraf een plaats te reserveren via http://www.regenboogkerkhilversum.nl/reservering/. Heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Ontmoeten bij de koffie
Gedurende de zomermaanden is er geen online koffiedrinken. In plaats daarvan kunnen we, als het weer het toelaat, buiten op het kerkplein een kopje koffie of thee drinken. We houden ons daarbij wel aan de afstandsnorm van 1,5 meter! Als het (hard) regent zult u thuis een bakje moeten doen.
Het koffiedrinken is als volgt geregeld: bij het verlaten van de kerk kunt u een kopje koffie of thee pakken. Op vier statafels op het kerkplein staan mandjes met staafjes suiker, melk en roerstokjes en schaaltjes voor de lege verpakkingen van melk en suiker. Er staat een serveerwagen, waar u bij vertrek uw gebruikte kopjes op kunt zetten.