Dit is de derde dienst in de serie ‘brief aan de Filippenzen’.
Nadat Paulus meer over zijn eigen situatie geschreven heeft, gaat hij in hoofdstuk 1 vers 27 over naar de situatie van de gemeente in Filippi. Twee dingen worden duidelijk: de gemeente heeft het nodige te verduren van buitenstaanders, en men is het er kennelijk niet over eens hoe hierop te reageren. Vandaar de uitgebreide oproep tot eenheid aan het begin van hoofdstuk 2. Vanaf vers vijf van dat hoofdstuk volgt dan een beroemd tekstgedeelte over de ‘gezindheid van Christus’: Hij heeft zijn eer losgelaten, is één van ons mensen geworden.
Ter inleiding van de dienst wordt een korte film getoond.

Dit is een gemeenschappelijke dienst met de Morgenster en Bethlehemkerk.
Met ingang van volgende week viert de Morgenster hun eredienst weer in de eigen kerk.
De Bethlehemkerk heeft ons uitgenodigd om na de dienst aan te schuiven aan hun ‘Samen online koffietafel’. Meer informatie hierover vindt u onderaan deze pagina.

Thema: De gezindheid van Christus
Voorganger: ds. Erik van Halsema
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Corine Kos
Lector: Riet Hogenbirk
Medewerking: Klaas de Haan, orgel; enkele zangers
Lezingen: Jesaja 53: 1-5, Filippenzen 1: 27- 2: 17
Liederen: Lied 599, Lied 925, Lied160a (op de wijs van lied 686), lied 882, lied 368d, lied 871
Collecten: Kerk in Actie: Kerk in Rwanda*
Bijzonderheden: Afbeelding: Monument bij het forum van Filippi, voor priesteressen van de vergoddelijkte Augusta; Foto: E. Verhoef
Klik hier om de liturgie te downloaden

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

*Collecte Kerk in Rwanda
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook leren zij om te gaan met de problemen die hun leven dagelijks beheersen, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen zij training om hun talenten te versterken. Daarnaast biedt de kerk trainingen aan de veelal  arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden die de levensomstandigheden kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar samen te leven.
U kunt het werk van de kerk in Rwanda steunen door een bijdrage te storten op NL45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum o.v.v. Kerk in Rwanda.

SOK (Samen Online Koffietafel, Bethlehemkerk)
Tussen 11:20 en 11:30 uur is er een ‘digitale inloop’ om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Daarna is er van 11:30 tot 12:00 uur twee keer een online koffietafel van telkens ongeveer 15 minuten, waarin de preek van de dienst het gespreksthema vormt en waarbij twee vragen geformuleerd zijn:

 
  1. Een nieuw lied (?)
    Komende zondag 16 augustus zullen we na de overweging lied 882 zingen, met als titel ‘Allerhoogste God, heilig en glorierijk’. In elk geval voor de mensen van de Morgenster is dat een nieuw lied, mogelijk ook voor Bethlehemwijkers en Regenboogwijkers?
    Het is een klassiek aandoend lied in vijf strofen, in een vertaling van Andries Govaart van een lied uit een Engelstalige Lutherse bundel (Holy God, holy and glorious). Het lied bevat motieven uit de brieven van Paulus: Filippenzen 2:6-11 (afdaling en vernedering), 1 Korintiërs 1:27 (sterk en zwak), 1 Korintiërs 1:28 (verachting) en 1 Korintiërs 1:18-25 (wijsheid en dwaasheid). Door de herhaling in wel vijf coupletten kan de theologie achter Filippenzen 2: 5-11 indringend binnenkomen: de weg die Christus is gegaan (van hoog naar laag – tot aan de dood van het kruis – en weer terug naar hoog) zegt iets over God de Vader: ‘hoge’ woorden als ‘machtig’, ‘luister’  en wijsheid worden steeds ingevuld vanuit hun tegendeel.

     

    Vraag: Hoe is dit lied bij u / jou binnengekomen? Hoe heeft het bij u / jou gewerkt als samenvattende, gezongen reactie op de verkondiging?

  2. Christus als voorbeeld
Filippenzen 2: 5-11 komt binnen de brief aan de gemeente in Filippi niet ‘uit de lucht’ gevallen. Het is de nadere uitwerking van een oproep tot eenheid die Paulus met sterke woorden in vers 1-4 heeft laten klinken. Hij vraagt een bepaalde gezindheid van de Filippenzen. En dat verdiept hij door die indrukwekkende woorden – sommigen zeggen: hij citeert een reeds bestaande hymne of belijdenis – over de gezindheid van Jezus.


Vraag: wat vindt u / wat vind jij van de manier waarop Paulus hier gedrag van ons mensen verankert in de manier van leven van Jezus?