In het boek Job zijn Job en zijn vrienden lang aan het woord. Maar welke rol speelt de vrouw van Job eigenlijk in het verhaal? Welk perspectief biedt zij? “Zegen God vaarwel en sterf!”, zegt ze tegen Job, wanneer hij zich op de mestvaalt met een potscherf zit te krabben. Welke uitwerking hebben die woorden?

Thema: De vrouw van Job
Voorganger: Annemieke Parmentier
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Peter Bras
Lezingen: Job 2: 1-13, Mattheüs 5: 17-26
Liederen: Lied 67, Lied 150a, Lied 323, Lied 325, Lied 920, Lied 905
Collecten: Gelabelde collecte: Open doors*, Plaatselijke kerk, Stichting Camelia**
Ontvangst: Leden van sectie 5
Kinderdienst: Esther Sluis-Thiescheffer
Koffieschenken: Lya Lamme en Sandra Middelkoop, Ans en Hans Roepman
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
* Open doors
Voor de christenen in het Midden-Oosten is 2019 vooral een jaar geweest van angst, onzekerheid en hoop op hulp en bescherming. Voor sommigen was wederopbouw belangrijk, voor anderen was het een dagelijkse strijd om te overleven. Wat is de toekomst van al die mannen en vrouwen en welk lichtpunt is er voor hun jongeren en kinderen?
De hulp die Open Doors hen via lokale partners biedt is divers: microkredieten, praktische hulp, pastorale zorg of Bijbelverspreiding. Uw steun is een onmisbare schakel in het versterken van het Lichaam van Christus.

** Stichting Camelia
De Stichting Camelia geeft financiële steun aan zorg, onderwijs en trainingen voor (jonge) mensen met een verstandelijke beperking in Yogyakarta, Indonesië. Deze jonge mensen zijn gedurende 2 maanden te gast in het huis PANTI ASIH. Zij leren tuinieren, met geiten omgaan en huishoudelijke activiteiten. Ook de ouders van die kinderen kunnen cursussen volgen en zij merken dan, dat de kinderen méér kunnen dan ze gedacht hadden. Onze vroegere diaken, Roel Zuidema (een aantal jaren geleden overleden) was het contact met de Stichting Camelia. Zijn vrouw Nel (die nu in Drente woont) heeft dit overgenomen. Deze collecte is van harte aanbevolen. U kunt ook een bijdrage overmaken op Stichting Camelia, rekening NL30  ABNA 050 13 54 220.