Er staan heel wat do’s en don’ts, geboden en verboden, in de bijbel. De Tien Geboden die wij vandaag horen hebben mensen niet alleen aangetrokken vanwege hun duidelijkheid, maar ook afgestoten, want doen zij in hun zwart-wit schema wel recht aan de ervaringen van mensen?
Vandaag proberen wij achter de letters de geest van de wet op het spoor te komen. Onze houding zal het verschil maken.

Medewerking jongeren
De laatste weken zijn wij jongeren elke zondag online samengekomen. We hebben elkaar vragen gesteld over de thema’s Geluk, Onderwijs, Lezen, Leven en Onvergetelijk. We lieten ons inspireren door het project ‘de vijf vragen’ voor scholieren ( www.de5vragen.com).
Onze antwoorden komen zondag terug in de viering. Op twee momenten tijdens de dienst willen we ook aan u een vraag stellen. Houd daarom uw smartphone bij de hand, want u kunt online een antwoord geven op de vraag die wordt gesteld via https://www.menti.com/n3e3t1w3gi.
Misschien lukt het om een aantal van uw antwoorden in de dienst te bespreken. In ieder geval doen we ook verslag van alle vragen en antwoorden in de volgende nieuwsbrief en op de website.

Thema: Vraag in Gods Naam om het goede
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Hennie Burggraaff
Medewerking: Ies Nijman, orgel; Renate Japenga en jongeren van de PgH, de Rainbow Pop Musicians (RPM) met Jessica Rebel, Maarten Hoogendoorn, David Olde , Gerco Volkerink, Tim van Luit, Sjoerd Baas, Marlies Pestman en Heleen Weimar.
Lezingen: Exodus 20: 1-17 en Johannes 16: 16-24
Liederen: Lied 655; Lied 311; Lied 320: 4 en 5
Collecten: Hart voor Kinderen*
Kinderdienst: via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Klik hier om de liturgie te downloaden

Kerkdienst online
U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

*Toelichting bij de collecte
Stichting Hart voor Kinderen ondersteunt kinderen wereldwijd die in moeilijke omstandigheden leven. Kinderen in landen als Uganda, Zuid-Afrika of Haïti maken juist in deze coronatijd een hele moeilijke tijd door. Daar betekent een lock-down: geen eten. Het gevoel van honger is voor hen erger dan de angst voor het virus. Hart voor kinderen is gestart met noodhulp in de vorm van voedselpakketten. Helpt u mee deze kinderen te helpen?
U kunt uw gift overmaken naar NL 89 RABO 0373 7118 08, t.n.v. Wijkdiaconie de Morgenster onder vermelding van Hart voor kinderen.