Vergeving is niet af te dwingen. Vergeven worden is geen recht. Er bestaat in de bijbel, in de kerk en in de samenleving vrijheid van vergeving. Vergeven is een vrije daad van menselijkheid. In een gelijkenis noemt Jezus vergeving schenken, een daad van ontferming, misschien wel geïnspireerd door de ontferming van God.

In deze dienst mogen de kinderen een collectedoel kiezen. Ze kunnen kiezen tussen Stichting het vergeten kind, Unicef en Kinderhulp. Ze zullen iets vertellen over het gekozen doel en natuurlijk helpen ze ook met collecteren.

Thema: Zeven maal zeventig keer vergeven
Voorganger: ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Marlies Pestman en Liesbeth Wouters
Lezingen: Psalm 130, Matteüs 18: 21-35
Liederen: Iona 1-44, Lied 301k, Lied 713: 1, 3 en 4, Psalm 130c, Lied 370: 1-2, Lied 845, Lied 845
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Vrije Wijkcollecte*, Plaatselijke kerk**, KiA: Goed voorbereid met jongeren op weg***
Ontvangst: Sectie 9
Kinderdienst: Saskia Baas
Koffieschenken: Joke de Witt en Didi Letanche
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
*
Vrije Wijkcollecte: Op 17 september mogen de kinderen het collectedoel kiezen! En daarna mogen zij meehelpen bij het collecteren. Ze kunnen kiezen uit drie doelen die de diaconie van de Regenboogkerk voorstelt, dat zijn:
1. Stichting ‘het vergeten kind’ helpt kinderen in Nederland die thuis in een moeilijke situatie zitten door bijvoorbeeld huiselijk geweld of verwaarlozing.
2. Unicef is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties die noodhulp en hulp voor lange tijd biedt aan kinderen overal op aarde en opkomt voor de rechten van kinderen.
3. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 die in armoede opgroeien en soms iets extra’s kunnen gebruiken.
We nodigen alle kinderen uit om op 17 september naar de dienst te komen en mee te kiezen en te helpen! Kan je deze zondag niet komen en wil je toch laten weten voor welk doel jij kiest, mail dan je keuze door naar renzesleeking@hotmail.com.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** Kerk in Actie: Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. De jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk heeft, in samenwerking met lokale gemeenten, seizoenspakketten gemaakt die het hele seizoen door gemeenten helpen met materialen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Een bijdrage ter ondersteuning hiervan wordt zeer gewaardeerd. U kunt deze overmaken naar NL67 RABO 0373711816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘KiA, jongeren’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.