Naast het reguliere verhaal op deze zondag over de verzoeking van Jezus in de woestijn, lezen we over de roeping van Jeremia. Jeremia is een profeet waar we opvallend veel persoonlijke informatie van lezen. Zijn roepingsverhaal is al heel bijzonder. Hij voelt zich – zoals veel profeten – tegen wil en dank geroepen. God legt hem de woorden letterlijk in de mond en meteen krijgt hij visioenen. Er is onheilstijding over Jeruzalem. Maar Jeremia profeteert desondanks: hij ziet een amandeltwijg en een kookpot. Hoe verstaan we in dit licht Jezus roeping? En die van onszelf in een tijd die ook niet voor zichzelf spreekt?

We maken een begin om ons in de veertigdagentijd op deze vraag te concentreren.

Thema: Kookpot en amandeltwijg
Voorganger: ds. Oane Reitsma
Ambtsdragers: Douwe Kamstra en Michael de Jong
Lezingen: Jeremia 1: 1-19, Marcus 1: 12-15
Liederen: Lied 300b, projectlied veertigdagen, Lied 831, Lied 539, Lied 91b, Lied 538
Muziek: Ies Nijman, orgel; Paul Gruteke, klarinet; Rita Dogterom, cello; Cantorij onder leiding van Arno Rog
Collecten: KiA – omzien naar gevangenen*, Plaatselijke Kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Er is geen kinderdienst vanwege de vakantie
Koffieschenken: Gerda en Jaap Kerkhof; Truus en Willem Kroon
Autodienst: Hans van Eijk, tel. 06 51190596
Bijzonderheden: Afbeelding: Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem, Rembrand
Lector: Mimi Dekker
Kinderoppas: Oppas voor kleine kinderen kunt u tot uiterlijk zaterdags 12 uur aanvragen via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten

 * Kerk in Actie – Omzien naar gevangenen in Nederland: In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, en een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstkampen organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. Lees meer op kerkinactie.nl/gevangenen.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘gevangenenzorg’. Hartelijk dank voor uw gift!

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.