Wat betekent het om in het licht van Christus te leven? Wat gebeurt er als dat licht in de wereld en in ons leven schijnt? Wat verandert er dan?

Thema: Leven in het licht van Christus
Voorganger: Kaj ten Voorde
Ambtsdragers: Evelien Bouwmeester en Michael de Jong
Lezingen: Psalm 4, 1 Johannes 1: 5-2: 2, Johannes 3:19-21
Liederen: Lied 885: 1 en 2, Lied 705, Sela: U geeft een toekomst vol van Hoop, Lied 345: 1, 2 en 3, Lied 925, Luisterlied, Lied 423
Muziek: Ies Nijman, orgel; enkele zangers o.l.v. Arno Rog, enkele muzikanten van Vitamine G
Collecten: Kerk in Actie*, Plaatselijke kerk**, Pastorale arbeid***
Ontvangst: Leden van sectie 9
Bijzonderheden: Afbeelding: Lichtinval
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
*Kerk in Actie
De opbrengst van deze collecte is voor het Rossing Center in Jeruzalem. Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Zo wordt geprobeerd vooroordelen ten opzichte van elkaar te verminderen en kinderen enthousiast te maken om open te staan voor anderen. Ze krijgen speciale lessen, nemen plaats in ontmoetingsgroepen en leren elkaar kennen tijdens de zomervakanties. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving. Wilt u meer lezen over het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center dan leest u hier verder.

** Plaatselijke kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Pastorale Arbeid
Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL89 RABO 03737 22478 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Pastorale arbeid’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Reserveren voor kerkbezoek
De diensten kunnen worden meegevierd in de kerk door vooraf een plaats te reserveren via http://www.regenboogkerkhilversum.nl/reservering/. Heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Ontmoeten bij de koffie
Gedurende de zomermaanden is er geen online koffiedrinken. In plaats daarvan kunnen we,  als het weer het toelaat, buiten op het kerkplein een kopje koffie of thee drinken. We houden ons daarbij wel aan de afstandsnorm van 1,5 meter! Als het (hard) regent zult u thuis een bakje moeten doen.
Het koffiedrinken is als volgt geregeld: bij het verlaten van de kerk kunt u een kopje koffie of thee pakken. Op vier statafels op het kerkplein staan mandjes met staafjes suiker, melk en roerstokjes en schaaltjes voor de lege verpakkingen van melk en suiker. Er staat een serveerwagen, waar u bij vertrek uw gebruikte kopjes op kunt zetten.