In de serie over de scheppingsdagen staat vandaag de tweede scheppingsdag centraal. God maakt een gewelf; Hij brengt scheiding aan tussen de wateren boven het gewelf en de wateren onder het gewelf. Het gewelf  noemt Hij ‘hemel’.
Doen we deze beschrijving af als een achterhaald beeld van hemel en aarde? De aarde is immers niet plat en we denken niet meer ruimtelijk aan de hemel als een plaats boven ons. Hoe kijken we dan naar deze tekst? Naast Genesis 1: 6-8 lezen we in Mattheus 3: 16-17 dat de hemel zich opent bij de doop van Jezus.

Thema: Hemelwater
Voorganger: Annemieke Parmentier
Ambtsdragers: Marlies Pestman en Liesbeth Wouters
Lezingen: Genesis 1: 6-8; Matteüs 3:16-175
Liederen: Lied 217; Lied 150a; Lied 104: 1, 2 en 10; Lied 356:1, 2, 3, 6 en 7; Lied 918; Lied 657: 1, 3 en 4
Muziek: Ies Nijman, orgel; Wilma Booij, hobo; 4 of 5 zangers van de cantorij o.l.v. Arno Rog
Collecten: Kia werelddiaconaat*, Plaatselijke kerk**
Ontvangst: Leden van sectie 8
Kinderdienst: Annet Bleumink-Houtman, zie het protocol kinderen 4-12 jaar
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: ‘De tweede scheppingsdag’, M. C. Escher
Kinderoppas: Er is oppas aanwezig, graag vooraf aanmelden, zie het protocol kinderen 0-4 jaar
Klik hier om de liturgie te downloaden

Vier mee met beeld en geluid
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

Nieuwe aanpak van de collecten
De collecten kunt u vanaf nu voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij doelen hieronder vermeld worden.

Gemeenteleden die de diensten in de kerk bezoeken, kunnen de collecten voldoen bij het verlaten van de kerk in de daarvoor bestemde collectezakken bij de uitgang.
Voor de afhandeling van de collecten zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u in de wijkgids op pagina 23/24 en op onze website.


Toelichting bij de collecten

*Kia werelddiaconaat: Landbouw Rwanda De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn en werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.
Uw gave kunt u overmaken naar NL67 RABO 03737 11816 t.n.v. Diaconie Regenboogkerk o.v.v. Kia Werelddiaconaat. Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/zustersrwanda

**Plaatselijke kerk
Wekelijks is er weer een collecte, bestemd voor de plaatselijke kerk. Uw gave kunt u overmaken naar NL45 RABO 03737 22591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum.

Reserveren
U kunt een plaats in de kerk reserveren via ‘Reservering kerkdienst‘. Het aantal toegestane kerkbezoekers is teruggebracht naar maximaal 30 personen. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar zijn er twee aparte protocollen:
Protocol kinderen van 0-4 jaar die naar de oppasdienst gaan,
Protocol kinderen van 4-12 jaar die naar de kinderdienst gaan.

Om u op weg te helpen bij het reserveren van een plaats in een kerkdienst staat er een instructiefilmpje op onze website. Dit is via de volgende linken te bekijken:
Instructievideo voor computer of tablet
Instructievideo voor smartphone
Heeft u moeite met reserveren of heeft u geen computer, neemt u dan contact op met uw ouderling of één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u. Hun gegevens staan achter in het wijkgidsje, waar u ook kunt vinden in welke sectie u woont.